Contactblad voor onze gemeente


Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. verschijnt 10 keer per jaar.
Het blad verschijnt in de week voor de eerste zondag van de maanden februari t/m november, met uitzondering van de maand augustus (het nummer van juli/augustus is een gecombineerde uitgave). De tweede uitzondering is het nummer van Kerst/januari, dit verschijnt in de week voor vierde advent (het november/decembernummer loopt dan t/m vierde advent).

Het redactieadres voor het inleveren van uw kopij is: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com (bijlagen s.v.p. in Word).

De data voor het inleveren van de kopij zijn voor 2022/2023:
- 5 december voor het nummer van Kerst 2022/januari 2023
- 23 januari voor het februarinummer
- 20 februari voor het maartnummer
- 20 maart voor het aprilnummer
- 24 april voor het meinummer
- 22 mei voor het juninummer
- 19 juni voor het juli/augustusnummer
- 21 augustus voor het septembernummer
- 18 september voor het oktobernummer
- 23 oktober voor het november/decembernummer (loopt t/m 4e advent)
- 11 december voor het nummer van Kerst 2023/januari 2024Klik op de afbeelding voor het actuele Kerkblad.
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Vledder
11-12-2022

10.00 - Dovendienst
Ds. H. Procee

Dienst mee kijken
Nijensleek
11-12-2022 
geen dienst 
Dienst terug kijken 
 
Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur

Leerhuis in de Gerf te Vledder
Woensdag 15 december om 19.30
Voor meer info klik hier