Vespers pasen 2023

Paasontbijt voor iedereen


Vespers in de veertigdagentijd.  De zeven kruiswoorden.

Vanaf 1 maart tot en met 5 april. Zes keer elke woensdag 19.00- 19.30 in de Dorpskerk van Vledder.  
Wat zeg je als je de dood in de ogen kijkt? Valt er dan nog iets te zeggen? Zeven zinnen sprak Jezus aan het kruis volgens de Bijbel. Zeven aangrijpende, geladen uitroepen. Niet alleen de laatste woorden van een mens die lijdt, maar ook van Gods geliefde Zoon. In zes vespers en de Goede Vrijdag mediteren we bij elk van de zeven kruiswoorden met muziek, liederen,  teksten en gebeden.
De zeven kruiswoorden:

1. “Vader, vergeef het hun, wat zij weten niet wat zij doen” (Lucas 23:34). (1 maart, Dorpskerk)
2. “Voorwaar, Ik zeg U, heden zult gij met Mij in het paradijs zijn” (Lucas 23:43).(8 maart)
3. “Vrouw, zie uw zoon (...) Zie uw moeder (Johannes 19:26-27). (15 maart)
4. “Mijn GOD, mijn GOD, waarom hebt Gij Mij verlaten? (Marcus 15:34). (22 maart)
5. “Mij dorst” (Johannes 19:28). (29 maart)
6. “Het is volbracht!” (Johannes 19:30). (5 april)
7. “Vader, in Uw handen beveel Ik Mijn geest” (Lucas 23:46). Goede Vrijdag  (7 apr


Wij heten u en jou van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente van Vledder-Nijensleek en omstreken.

Onze gemeente is ontstaan door het samengaan van twee kerkelijke gemeenten, te weten: de Gereformeerde Kerk Nijensleek en de Hervormde Gemeente Vledder.

Wij proberen een gemeente te zijn die ruimte wil bieden aan een verscheidenheid in het beleven van het geloof en waar leden zich betrokken voelen bij elkaar en bij de kerk.

U bent van harte welkom bij onze vieringen en/of gespreksgroepen. Maar ook bent u welkom om onze online diensten te volgen.

Actueel

Komende kerkdiensten

Dorpskerk Vledder
22-3-2023
19.00
Vesper
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
school en gezinsdienst

26-3-2023
10.00
Ds. M. Gaastra
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
29-3-2023
19.00
Vesper
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
Palmzondag

2-4-2023
10.00
Mw. B. vd Brink-Smit
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
5-4-2023
19.00
Vesper
Dienst online bekijken