Het is bijna zover...

Wij heten u en jou van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente van Vledder-Nijensleek en omstreken.

Onze gemeente is ontstaan door het samengaan van twee kerkelijke gemeenten, te weten: de Gereformeerde Kerk Nijensleek en de Hervormde Gemeente Vledder.

Wij proberen een gemeente te zijn die ruimte wil bieden aan een verscheidenheid in het beleven van het geloof en waar leden zich betrokken voelen bij elkaar en bij de kerk.

U bent van harte welkom bij onze vieringen en/of gespreksgroepen. Maar ook bent u welkom om onze online diensten te volgen.

 

ADVENTSVESPERS 2023 JOHANNES DE DOPERKERK

 

Woensdag 6, 13 en 20 december om 18.30 uur;
Zondag 20 december: morgengebed om 10.00 uur.

In maand december worden 3 vespervieringen en 1 morgengebed gehouden in de Dorpskerk rond het thema: LICHT OP DE ADVENTSWEG

In bidden en zingen, musiceren en mediteren en stil zijn bereiden wij ons voor op het Kerstfeest. De hoofdlezingen zijn in alle vieringen uit het evangelie naar Johannes.
Advent – dat komst betekent – is een tijd van verwachting, verstilling, bezinning en gebed. Advent zet ons op het spoor om vol verwachting uit te zien naar het geboortefeest van Jezus, het Licht der wereld. Een Licht dat nooit meer dooft en met ons mee gaat door alle tijden, ook in 2023. De woensdagavondvespers worden gehouden in het koor van de kerk en het adventsmorgengebed in de kerkzaal. De organisatoren zijn leden van Werkgroep Liturgie.

Wees hartelijk welkom en let op de aanvangstijd


Nieuwsbrief Jurgen & Katja september 2023

Het is een voorrecht om jullie weer op de hoogte te brengen van onze belevenissen op Madagaskar.

In deze brief:

 • Fantastisch nieuws!
 • Maroamboka & Vertalingen
 • Sambivelo
 • En nog meer...

  Aan de leden van de Protestantse Gemeente te Vledder-Nijensleek e.o.

  Vledder, 28 september 2023

  Beste gemeenteleden,

  Ds. Marianne Gaastra heeft een beroep aangenomen naar de Protestantse Gemeente Het Vierkant te Wognum.
  Haar verbintenis- en intrededienst is op zondag 8 oktober a.s. om 14.30 uur.

  Met vriendelijke groeten,
  namens het College van Kerkrentmeesters

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
zondag 3 december 2023
10.00
Mw. Molenaar
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 6 december 2023
18.30
1-ste adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 10 december 2023
10.00
Ds. H. Procee (Vledder)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 13 december 2023
18.30
2-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 17 december 2023
10.00
Ds. T. Braam (Wittelte)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 20 december 2023
18.30
3-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
10.00
adventsmorgengebed
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
22.00
Mw. D. van Oort
4 e advent
kerstnachtdienst
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
maandag 25 december 2023
10.00
ds T.Braam (Wittelte)
Kerstmorgenviering m.m.v.
Bert van Dam – orgel
Bert Kruiswijk - trompet
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 31 december 2023
10.00
Ds. v.d. Mark
Oudjaarsdag 10.00 uur
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 7 januari 2024
10.00
Ds. van den Dool
Nieuwjaarsdienst
Dienst online bekijken