15.00u 7 april

Goede Vrijdag 2023

KRUISWEG
7april 15.00u

7 april Goede Vrijdag RK kerk Wilhelminaoord


Zoals u weet gaat de Passion over de lijdensweg, de Kruisweg van Jezus. 
In het Latijn Via Crucis of Via Dolorosa genoemd.
Lees meer 

Oecumenische startdienst 2021


Jaarlijkse oecumenische startdienst was op 26 september 2021 om 10.00 uur in de RK kerk te Wilhelminaoord.  
Lees meer 

Veertigdagentijd 2022
Aswoensdag, biddag  en vier veertigdagenvespers. Het kan weer samen gevierd!
 
Lees meer 
Vespers

Vespers

JOHANNES DE DOPERKERK VLEDDER
D E  Z E V E N K R U I S W O O R D E N

De eerste vesperavond

Vader vergeef hun, want zij weten niet wat ze doen

Lees meer 

Viering Koloniekerk

Eind augustus, als de vakanties bijna voorbij zijn, houden onze ICC-kerken een viering in de tuin van de voormalige koloniekerk. Op deze mooie plek buiten samen komen, is anders dan in een kerk en dat versterkt het besef dat we elkaar nodig hebben. Er zijn altijd twee voorgangers uit de beide kerken. Er wordt ook een inzameling gehouden voor lokale organisaties die ondersteuning goed kunnen gebruiken. Deze viering wordt voorbereid door de IRC.

Biddag voor gewas en arbeid

Bidden is spreken met God: om hem te danken, om hem iets te vragen, of om hem gewoon te betrekken bij je leven. In de Bijbel staan veel verschillende voorbeelden van gebeden. Bij alle verschillen is er wel een gemeenschappelijk uitgangspunt: de overtuiging dat God luistert naar mensen die oprecht tot hem bidden.
 
Lees meer 
Top 2000

Top 2000

Popmuziek spreekt veel mensen aan, zowel binnen als buiten de kerk. Het blijkt dat veel mensen van buiten de kerk het leuk vinden om zo’n dienst te bezoeken. Steeds meer gemeentes kiezen ervoor één keer per jaar een kerkdienst te organiseren waarin popliedjes centraal staan en een relatie wordt gelegd met het christelijk geloof.
 
Lees meer 

School-en gezinsdienst

Op zondag 8 maart 2020 vierden wij de school- en gezinsdienst.
De organisatie daarvan, lag voor een groot deel bij het kindcentrum CBS de Bron uit Nijensleek.

Het was een prachtige dienst met veel kinderen en een overvolle kerk.
 
Lees meer 
Zomerzangavonden

Zomerzangvieringen

Tijdens de zomervakantie worden er drie zangavonden gehouden in de Dorpskerk te Vledder. Iedereen is welkom en vooral de dan, in onze regio verblijvende, toeristen. Elke viering heeft een eigen thema en wat ze gemeen hebben is dat ze niet te lang zijn, ontspannen van karakter en met veel samenzang. Deze vieringen worden voorbereid door de Interkerkelijke Recreatie Commissie (IRC) van de ICC.

Overig

Wie?
.....
Wanneer?
.....
Hoe laat?
.....
Waar?
.....

 
Lees meer 

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken