voorbedenboek

VOORBEDENBOEK

Voorbedenboek.

In de afgelopen adventsdienst van 4 december kwamen we, als kerkenraadsleden die toen aanwezig waren, op het idee om het voorbedenboek weer opnieuw een plaats te geven in de viering. Het lag altijd achter in de kerk, maar niemand schreef er iets in. Daardoor werd het boek ook niet meer naar voren gebracht voor de voorbeden. Wat weer tot gevolg heeft gehad dat we het maar helemaal niet meer voren - 7 - brachten. Tot dus de dienst van 4 december. Toen werd er gevraagd om dankbaarheid in de gebeden te noemen. Luuk en Ineke, die hun 55-jarig huwelijk in de kring van familie en vrienden intens hebben gevierd. Een mooi nieuw begin van het in ere herstellen van het voorbedenboek. Luuk zal ervoor zorgen dat er een mooi nieuw boek komt te liggen. De statafel biedt gelegenheid om spontaan voorbede/dankbede te vragen voor de dienst van de zondag. Mocht u op een andere manier voorbede willen vragen dan kan dat natuurlijk ook. Bijvoorbeeld door een telefoontje of mailtje naar mij, of naar de voorganger die de betreffende zondag voorgaat.
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
In de Streekkerk Nijensleek
zijn in de winter
geen diensten


Dorpskerk Vledder
zondag 25 februari 2024
10.00 uur
ds. v.d.Mark Wolvega
Dienst online bekijken

Dorpskerk Vledder
zondag 3 maart 2024
10.00 uur
Wereldgebedsdag
mw. ds. W. Van der Linden
Dienst online bekijken

Dorpskerk Vledder
zondag 10 maart 2024
10.00 uur
dovendienst met tolk
ds. P.K. Pit uit Drachten
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
woensdag 13 maart 2024
19.30 uur
Biddag
ds. G. Venhuizen
Dienst online bekijken