voorbedenboek

VOORBEDENBOEK

Voorbedenboek.

In de afgelopen adventsdienst van 4 december kwamen we, als kerkenraadsleden die toen aanwezig waren, op het idee om het voorbedenboek weer opnieuw een plaats te geven in de viering. Het lag altijd achter in de kerk, maar niemand schreef er iets in. Daardoor werd het boek ook niet meer naar voren gebracht voor de voorbeden. Wat weer tot gevolg heeft gehad dat we het maar helemaal niet meer voren - 7 - brachten. Tot dus de dienst van 4 december. Toen werd er gevraagd om dankbaarheid in de gebeden te noemen. Luuk en Ineke, die hun 55-jarig huwelijk in de kring van familie en vrienden intens hebben gevierd. Een mooi nieuw begin van het in ere herstellen van het voorbedenboek. Luuk zal ervoor zorgen dat er een mooi nieuw boek komt te liggen. De statafel biedt gelegenheid om spontaan voorbede/dankbede te vragen voor de dienst van de zondag. Mocht u op een andere manier voorbede willen vragen dan kan dat natuurlijk ook. Bijvoorbeeld door een telefoontje of mailtje naar mij, of naar de voorganger die de betreffende zondag voorgaat.
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Dorpskerk Vledder
4-6-2023
10.00
Ds. D. Wijmenga
1e collecte: India
2e collecte: kerk

Uitgang: orgelfonds
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
11-6-2023
10.00
Jan Schonewille
40 jarig jubileum als organist van Ronald Knol
Koffie na kerk
Streekkerk Nijensleek
18-6-2023
10.00
Ds. M. Gaastra
Dorpskerk Vledder
18-6-2023
10.00
Ds. Daan Bargerbos
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
25-6-2023
10.00
Mevr. J.Molenaar
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
2-7-2023
10.00
Ds. G. van den Dool
Avondmaal