Veertigdagentijd 2021


VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2021

De veertigdagentijd is de tijd voor Pasen. Het is een periode van inkeer. In deze veertigdagentijd staan we stil bij het leven en sterven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. We gaan op weg naar Pasen.  In de erediensten op zondag en tijdens stiltemeditaties op woensdag, brengen wij ons de betekenis daarvan te binnen. 

EREDIENSTEN RONDOM DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID.

Zes zondagen. 
21 en 28 februari. En 7, 14, 21 en 28 maart 2021.
Om 10.00 uur in de Johannes de Doper te Vledder.
Deze diensten werden online uitgezonden. En zijn op kerkdienstgemist terug te zien.

De hoop die Pasen geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Te vinden onder andere in het evangelie naar Matteüs.

Een kort overzicht van de zondagen:

21 februari       ‘DE DORSTIGEN LAVEN’  Matt 25 vers 35   ,
Voorganger: Ds Marianne Gaastra 

28 februari       ‘ZIEKEN EN GEVANGENEN BEZOEKEN' Matt. 25 vers 36 
Voorganger: Ds Hans Procee 

7 maart            ‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ Matt. 25 vers 35
Voorganger: Ds Marianne Gaastra voorganger)

14 maart           ‘DE NAAKTEN KLEDEN' Matt 25, 36 
Voorganger: ds. Hans Procee

21 maart         ‘DE DODEN BEGRAVEN’
Voorganger: Dhr L. van der Ven

28 maart         ‘DE HONGERIGEN ETEN GEVEN'   
                        Matt. 25 vers 35    
Voorganger: Ds. Marianne Gaastra


STILTEMEDITATIES RONDOM KRUISWEGSTATIES 
In samenwerking met de RK parochie Wilhelminaoord.

                                                  


Zes woensdagen:
24 februari en 3, 10, 17, 24 en 31 maart 2021
Om 19.00-19.30 uur in de Johannes de Doper te Vledder.
Deze werden online uitgezonden. En op kerkdienstgemist terug te bekijken.

We kwamen samen om ons met teksten en muziek te bezinnen op de kruisweg die Jezus ging. En om ons af te vragen welke betekenis die voor ons hadden, in deze tijd.
Afbeeldingen van de kruiswegstaties door Jan Toorop geschilderd, waren tijdens de stiltemeditaties te zien.Het zijn afbeeldingen van de kruisweg die in de RK kerk van Wilhelminaoord hangen. Daarbij vormen stilte, teksten en muziek een verdieping van spiritualiteit en geloofsleven. Teksten zijn onder andere afkomstig uit de bijbel. Muziek werd gemaakt door onder meer orgel, fluit en solozang. 
De stiltemeditaties rondom de kruisweg waren een gezamenlijk initiatief vanuit de Rooms Katholieke parochie Wilhelminaoord en de Protestantse gemeente van Vledder en Nijensleek. Voorgangers en musici zijn afkomstige uit beide kerken.
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.