Veertigdagentijd 2022


Aswoensdag, biddag  en vier veertigdagenvespers. Het kan weer samen gevierd!

Oecumenische Aswoensdag 2 maart 2022 19.00 uur Dorpskerk. Begin van de veertigdagentijd.
In de PKN van Vledder en Nijensleek vieren dit jaar voor het eerst een vesper op Aswoensdag. Om de veertigdagentijd bewust in te gaan. Liszy Hoeijmakers en Marianne Gaastra gaan in deze vesperviering voor.
Aswoensdag valt meteen na carnaval. Het is als het ware de ‘kater’ na dat vrolijke eet-, drink- en verkleedfeest. Aswoensdag staat in het teken van boete. Je betoont spijt over je fouten en verklaart dat je een beperkt mens bent. Vandaar die as: uiteindelijk zijn alle mensen stof. We zingen liederen, luisteren naar een overweging en bidden. Ten slotte vormen we een rij en geeft de voorganger iedereen een ‘askruisje’: hij/zij veegt met as een kruisje op ieders voorhoofd.
Een mooi, sober begin van de veertigdagentijd.
Marianne Gaastra
Liturgie


Biddag 9 maart 2022 Streekkerk Nijensleek. 19.30 uur.
Het vieren van bid- en dankdag heeft zijn oorsprong in de middeleeuwse bededagen. De zogenaamde quatertemper- en kruisdagen (rogationes minores of litaniae minores) worden als de voorlopers van de Nederlands-protestantse bid- en dankdag beschouwd. Dit waren dagen van bezinning, gebed, vasten en boetedoening, aan het begin van elk van de vier seizoenen (quatertemperdagen) en in tijden van nood en gevaar (kruisdagen).
Tijdens de kruisdagen was het gebruikelijk om te bidden om Gods zegen voor de vruchten van de aarde in een processie (openbare belijdenis van het geloof in een plechtige rituele optocht), waarbij de priester met een kruis door de velden trok. Toen vanaf de zestiende eeuw de Reformatie vorderde, heeft een deel van de reformatorische kerken in Nederland de traditie van de bededagen overgenomen.

Wat wordt er op biddag gevierd en beleden? Biddag is een dag waarop traditioneel in het voorjaar speciaal gebeden wordt om Gods zegen voor de oogst en het werk, maar in bredere zin ook voor het welzijn in de familie en gemeente, de economie, de samenleving en de wereld. Deze dag wordt met name gevierd in kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland die zich verbonden weten met de hervormde en gereformeerde tradities.
Het vieren van biddag is God vragen om Zijn zegen voor jouw leven en werk, en dat van anderen. Je belijdt op deze dag dat Hij de bron van al het goede in de wereld is, en dat wij mensen afhankelijk zijn van Zijn genade. Het is zodoende ook een moment van bewustwording. Je getuigt op bid- (en dankdag) van Zijn genade, door stil te staan bij de goede dingen die Hij je heeft gegeven in je persoonlijke leven en aan deze wereld, waarvoor wij mensen dankbaar mogen zijn. Je vraagt God in je gebed om ook in het komende jaar weer Zijn genade te schenken aan deze wereld.
Maar je herkent daarnaast ook dat bijvoorbeeld de welvaart en veiligheid van de samenleving waarin je leeft niet vanzelfsprekend zijn, en niet op alle plaatsen in de wereld in gelijke mate gegeven zijn. Velen in deze wereld leven in armoede en onzekerheid en ervaren onrecht, en je vraagt God in je gebed op biddag daarom ook om gerechtigheid voor allen in deze wereld en voorspoed voor de minderbedeelden.
Bron:  website PKN over biddag

Vespers 16 maart, 23 maart, 30 maart, 6 april 2022 Dorpskerk Vledder om 19.00 uur

In 2020 moesten we de vespers die we hadden voorbereid laten voor wat ze waren. We hadden toen het thema: Stemmen in de nacht. Met teksten en liederen van Bonhoeffer, omdat het dat jaar 75 jaar geleden was dat hij vanwege zijn verzet tegen de nazi’s werd geëxecuteerd.
Vorig jaar hebben we vespers gehouden rondom de zeven kruiswoorden. Alleen digitaal te volgen. Dit jaar kunnen we gelukkig weer samenkomen.
We hebben er voor gekozen om als thema te nemen : Stemmen in de nacht. De vespers die we in 2020 (Bonhoefferjaar) niet konden vieren.  Het zijn prachtige liederen en teksten die hun zeggingskracht niet hebben verloren.
We beginnen op woensdag 16 maart met de eerste van de vier vespers.  Aanvang om 19.00 uur. 
 VEERTIGDAGENTIJD EN PASEN 2021

De veertigdagentijd is de tijd voor Pasen. Het is een periode van inkeer. In deze veertigdagentijd staan we stil bij het leven en sterven van Jezus. Hij inspireert ons. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. We gaan op weg naar Pasen.  In de erediensten op zondag en tijdens stiltemeditaties op woensdag, brengen wij ons de betekenis daarvan te binnen. 

EREDIENSTEN RONDOM DE ZEVEN WERKEN VAN BARMHARTIGHEID.

Zes zondagen. 
21 en 28 februari. En 7, 14, 21 en 28 maart 2021.
Om 10.00 uur in de Johannes de Doper te Vledder.
Deze diensten werden online uitgezonden. En zijn op kerkdienstgemist terug te zien.

De hoop die Pasen geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we kerk in actie. Er zijn zóveel mensen die wachten op een beetje barmhartigheid, op een daad van goedheid. Jezus laat ons zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten, de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Te vinden onder andere in het evangelie naar Matteüs.

Een kort overzicht van de zondagen:

21 februari       ‘DE DORSTIGEN LAVEN’  Matt 25 vers 35   ,
Voorganger: Ds Marianne Gaastra 

28 februari       ‘ZIEKEN EN GEVANGENEN BEZOEKEN' Matt. 25 vers 36 
Voorganger: Ds Hans Procee 

7 maart            ‘DE VREEMDELINGEN ONDERDAK BIEDEN’ Matt. 25 vers 35
Voorganger: Ds Marianne Gaastra voorganger)

14 maart           ‘DE NAAKTEN KLEDEN' Matt 25, 36 
Voorganger: ds. Hans Procee

21 maart         ‘DE DODEN BEGRAVEN’
Voorganger: Dhr L. van der Ven

28 maart         ‘DE HONGERIGEN ETEN GEVEN'   
                        Matt. 25 vers 35    
Voorganger: Ds. Marianne Gaastra


STILTEMEDITATIES RONDOM KRUISWEGSTATIES 
In samenwerking met de RK parochie Wilhelminaoord.

                                                  


Zes woensdagen:
24 februari en 3, 10, 17, 24 en 31 maart 2021
Om 19.00-19.30 uur in de Johannes de Doper te Vledder.
Deze werden online uitgezonden. En op kerkdienstgemist terug te bekijken.

We kwamen samen om ons met teksten en muziek te bezinnen op de kruisweg die Jezus ging. En om ons af te vragen welke betekenis die voor ons hadden, in deze tijd.
Afbeeldingen van de kruiswegstaties door Jan Toorop geschilderd, waren tijdens de stiltemeditaties te zien.Het zijn afbeeldingen van de kruisweg die in de RK kerk van Wilhelminaoord hangen. Daarbij vormen stilte, teksten en muziek een verdieping van spiritualiteit en geloofsleven. Teksten zijn onder andere afkomstig uit de bijbel. Muziek werd gemaakt door onder meer orgel, fluit en solozang. 
De stiltemeditaties rondom de kruisweg waren een gezamenlijk initiatief vanuit de Rooms Katholieke parochie Wilhelminaoord en de Protestantse gemeente van Vledder en Nijensleek. Voorgangers en musici zijn afkomstige uit beide kerken.
terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken