Onze predikant


Foto: Charlie Wessels

Mijn naam is Marianne Gaastra (1956).
Vanaf januari 2015 ben ik predikant in onze PKN gemeente Vledder-Nijensleek e.o. Daarvoor heb ik  in Apeldoorn, Vaassen en  Kampen gestaan. Daarvoor was ik docent filosofie in het voortgezet onderwijs. Examenklassen HAVO en VWO.

In mijn werk houd ik van de afwisseling. Geen enkele dag is hetzelfde. De ene dag kom ik bij mensen op bezoek als pastor. En praat ik over het geloofsleven en hoe daar vorm aan te geven. Geen enkel mens is daarin hetzelfde en geen enkele situatie. Voor sommigen is God een herder die als dichtbij ervaren wordt, maar voor anderen een oordelende Macht die angst aanjaagt.
Op andere dagen ben ik me aan het voorbereiden voor kerkdiensten. Vertaal ik de Bijbelteksten uit hun grondtaal en sla ik er studieboeken op na. Dat zijn de momenten waarop ik alleen in de gemeenten aan het werk ben.
Maar meestal ben ik samen met anderen bezig om vorm te geven aan kerkzijn in deze tijd en op deze plaats. Natuurlijk zijn daar de kerkdiensten op de zondagmorgen, maar ook de afscheidsdiensten en huwelijksdiensten.

Ik ben ook samen bezig in kerkenraadsvergaderingen, om  te kijken wat wij kunnen doen om voor de mensen in de kerkelijke gemeente een herberg te zijn. Een plaats waar je weer op verhaal kunt komen. In een kerkdienst, maar ook bijvoorbeeld in gesprekskringen.
De samenwerking met anderen zowel kerkelijken als niet-kerkelijken probeer ik daarbij zoveel mogelijk op te zoeken.

Wat ik belangrijk vind, is dat de kerk een vindplaats is van geloof, hoop en liefde.

En dat willen we ook zijn naar buiten toe. We staan niet voor niets met onze gebouwen in Vledder en Nijensleek in het centrum van de respectievelijke dorpen.

Ik verken wegen waarbij kunst in taal, beeld en muziek kan bijdragen aan die verbinding. Meestal in kerkdiensten, maar ook door het organiseren van poëzieavonden.

De jeugd komt er in onze gemeente soms wat bekaaid af, maar gelukkig hebben we sinds een aantal jaren de Frisse Wind-groep, die activiteiten genereert als Top 2000-dienst aan het eind van het jaar, een kerkcafé organiseert rondom iemand (liefst uit de omgeving) die iets vertelt over zijn of haar passie. En sinds kort komt er via een verrassende weg,  de totstandkoming van  Kliederkerk voor de allerjongsten.

Bij alles wat er gebeurt en bij alle actie is het van zeer groot belang om ook de stilte te zoeken, waarin je de stem van God kunt verstaan. Waar je tot God en tot jezelf kunt komen. In elke gemeente waar ik was en dus ook hier in Vledder en Nijensleek begeleid ik een meditatiegroep. Gewoon stil zijn, luisteren naar teksten en muziek. Met elkaar stil zijn voor God. En van daaruit werken in de wijngaard.

Tel: 06-23404616 
E-mail
 
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Dorpskerk Vledder
4-6-2023
10.00
Ds. D. Wijmenga
1e collecte: India
2e collecte: kerk

Uitgang: orgelfonds
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
11-6-2023
10.00
Jan Schonewille
40 jarig jubileum als organist van Ronald Knol
Koffie na kerk
Streekkerk Nijensleek
18-6-2023
10.00
Ds. M. Gaastra
Dorpskerk Vledder
18-6-2023
10.00
Ds. Daan Bargerbos
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
25-6-2023
10.00
Mevr. J.Molenaar
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
2-7-2023
10.00
Ds. G. van den Dool
Avondmaal