Namen kerkenraad

       
Overzicht ambtsdragers kerkenraad Vledder-Nijensleek e.o. December 2019  
       
Marianne Gaastra mariannegaastra@gmail.com Predikant 06-23404616
      0529-497750
Kerkenraad      
Bram Schreuder   Ouderling, voorzitter 0521-382469
Gré Kerssies E-mail kerkenraad Ouderling, scriba 0521-382185
Jan Tadema   Ouderling bepaalde taak 0521-382666
Frieda Walpot   Ouderling bepaalde taak 0521-380027
Wim Hooijer   Ouderling 06 5365 2747
       
Diaconie      
Sjoukje de Wit   Diaken, voorzitter 0521-382663
Rianne Schreuder E-mail diaconie Diaken, secretaris 0521-382469
Luuk Groen   Diaken 0521-381831
Tonnie Bolte   Diaken 0521-380766
Teuni Piek   Diaken 0521-850707
Reina Fledderus   Diaken, bepaalde taak 0521-381884
Wil de Beus   Diaken, bepaalde taak 0521-381663
       
CvK      
Hans v.d. Rotte   Ouderling kerkrentmeester,
voorzitter
0521-380090
Janny Leppers E-mail kerkrentmeesters Ouderling kerkrentmeester,
secretaris
0521-345621
Sybrand Metz   Ouderling kerkrentmeester
bepaalde taak
0521-852631
Jeroen Los   Ouderling kerkrentmeester
bepaalde taak
0521-577237
Gerrit v.d. Ham E-mail declaratie/facturatie Ouderling kerkrentmeester
bepaalde taak, penningmeester
0521-382601
Gré Kerssies   Ouderling kerkrentmeester 0521-382185
       
       
Overigen:      
Jan Verweij janneman104@gmail.com Notulist kerkenraadsvergaderingen 0521-380571 
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Nijensleek
20-06-2021
10.00 uur

Ds. G. Venhuizen uit Nijensleek
Dienst mee kijken

Vledder

20-06-2021
10.00 uur 
Dhr. J. Koops uit Oosterwolde
Dienst meekijken

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


De nieuwe nieuwsbrief van Jurgen en Katja vind u hier!


GEZOCHT!!!


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.