Onlangs werd een grote opslagruimte aangeboden zodat er weer goederen kunnen worden ingezameld voor onze partner in Mikondo. Wie helpt mee?

Mikondo helpen? Dat kan zo! www.mikondo.nl


Projets Mikondo, het onderwijsproject in Congo, waar onze plaatsgenoot Mieke Rang zich met vele anderen voor inzet, heeft als doel: strijden tegen ongeletterdheid.
Dat gebeurt op LA TULIPE, school voor kinderen van 4 tot 20 jaar. Epi Kaluba, ooit ook in Vledder e.o. bekend, was de oprichter en aanjager, Hij is overleden in 2017, maar het stokje is overgenomen door zijn broer Papy en vrienden. Elk jaar is er plaats voor 1200 leerlingen!

Daarnaast is afgelopen jaren aan vele honderden ongeschoolde jongeren en kwetsbare meisjes en jonge vrouwen praktische vakopleiding geboden.
Die konden daardoor met succes werk vinden om een zelfstandig bestaan te leiden. Zie www.mikondo.nl Zie ook FB Muasi Mosala 
Mieke: Onze Stichting Vrienden van Mikondo neemt al jaren een groot deel van de schoolkosten voor zijn rekening, want de allerarmsten kunnen nergens anders terecht. We doen het samen met Papy en vrienden die hun leven inzetten voor de kansloze jeugd in de wijk Mikondo. 

Voor al dit werk is hulp nodig. In de vorm van donaties in tijd (informeer naar onze vacatures) of geld. Banknummer NL37 INGB 0009 3940 95 en donatieknop op de site. Of goederen, zoals gebruikte naaimachines en gereedschappen. Zegt het voort!

06 april 2024 – Mieke Rang – T 0630756041 – vriendenvanmikondo@gmail.com
terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken