Leerhuis Vledder en omstreken


De bekende Joods Duitse filosoof Franz Rosenzweig  wilde aan dit begrip een nieuw betekenis geven, aangepast aan zijn tijd.
Daarom stichtte hij in 1920  het Vrije Joodse Leerhuis in Frankfurt a/d Main. Hij introduceerde het begrip ‘lernen’ op zoek naar de wortels van de Joods traditie en cultuur. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in navolging van het Duitse ‘Lehrhaus’ ook in Nederland leerhuizen opgericht.  De doelgroep bestond echter niet alleen meer uit Joden, maar ook uit christenen en andersdenkenden. Gemeenschappelijk uitgangspunt was de wens om de Joodse traditie te leren kennen. In de loop van de tijd heeft het begrip ‘leerhuis’ een steeds bredere invulling gekregen, zoals in Vledder.

Het Leerhuis Vledder e.o. is eind vorige eeuw gestart onder leiding van Ds. E. Hamminga. Veel kerkelijke, Bijbelse en ethische thema’s zijn in de loop van de tijd besproken. Ook waren er besprekingen van boeken zoals ‘Knielen op een bed violen’, ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’, ’Oases in de woestijn’ etc.

Er zijn een zestal leerhuisavonden, iedere maand één. We beginnen doorgaans in de maand oktober met de eerste leerhuisavond. Plaats van samenkomst is: De Gerf of de kerk. 
Naast de vaste deelnemers, zijn belangstellenden van harte welkom. Altijd is er een inleider, die een bepaald onderwerp behandelt. De laatste jaren maken we ook veel gebruik van de beamer. Iedere avond is er gelegenheid vragen te stellen en met de inleider en aanwezigen in gesprek te gaan.Dit jaar zouden we het Leerhuis starten met een Running Dinner. Te beginnen bij gastgezinnen en met een gezamenlijke afsluiting in de kerk. Helaas vinden we dit niet verantwoord in deze tijd waar we te maken hebben met de Corona pandemie. Later zullen we hier op terug komen. 

In november en december bespreken we het Hindoeïsme en het Humanisme. In januari en februari denken we na over het pastoraat. Eind maart sluiten we af met een leerzame uitleg van de hoofdlijnen van de Mattheüs Passie en het beluisteren van delen daaruit. Zie het programma hier onder. Hopelijk is hiermee uw interesse gewekt om deel te nemen aan de komende leerhuisavonden in het seizoen 2020/2021. Wees welkom! 

De organisatoren: Hans Procee en Wim Hooijer.


P R O G R A M M A   seizoen 2020/2021

2020

21 oktober:        18.00 uur – RUNNING DINNER 
                         Bij elkaar aan tafel met afsluiting in de kerk
                         Coördinatie: Hans Procee/Wim Hooijer
                         Afgelast tot nader orde!!!
                          
18 november:    H I N D O E Ï S M E – met dvd 
                          Plaats: in de kerk 

                          Informant: Sipke Huismans, Steenwijk
                          Gespreksleider: Hans Procee
Lees hier de  Samenvatting Mahabharata
Lees hier de  Samenvatting Ramayana

16 december:    H U M A N I S M E – met dvd
                          Plaats: in de kerk 
                         
 Informant: ds Marianne Gaastra
                          Gespreksleider: Wim Hooijer
                          Afgelast wegens de corona pandemie
                                                              
2021

13 januari:        P A S T O R A A T  
                                    IN EEN VERANDERDE WERELD

                         Plaats: in de kerk 
                         Informant: ds Hans Procee
                         Gespreksleider: Wim Hooijer 
                         Afgelast wegens de corona pandemie 

17 februari:      D O V E N P A S T O R A A T 
                        Plaats: in de kerk 

                        Informant: ds Martin Visser, Nunspeet
                        Gesprekksleider: Hans Procee 
                        Afgelast wegens de corona pandemie

                           

24  maart:        DE MATTHEUS PASSION 
19.45 uur!       Uitleg hoofdlijnen met spelen en zingen van de koralen
                        Plaats: in de kerk 

                        Uitvoerenden: Hendrik Snel – musicus/organist
                                               Janolda Hoogendorf –  dwarsfluit
                         Afgelast wegens de corona pandemie

             
Alle Leerhuisbijeenkomsten zijn op de woensdagavond!
Nieuwe deelnemers van harte welkom!
Opgave bij Hans Procee tel. 381410 

Plaats: Johannes de Doperkerk
Lesturgionplein 4
8381 BX Vledder
Tijd:  19.30 – 21.30 uur (behalve 24 maart 2021 19.45 uur)
 
Organisatoren:  Hans Procee  tel. 0521 – 381410
                          Wim Hooijer  tel. 06 5365 2747 
Afsluitende avond van seizoen 2019
Running dinner
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Nijensleek
01-08-2021
10.00 uur
Ds. Marianne Gaastra

Dienst meekijken

Vledder

01-08-2021
10.00 uur
Mevr. Liszy Hoeijmakers
Dienst meekijken

 

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën

 


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.