Leerhuis Vledder en omstreken


De bekende Joods Duitse filosoof Franz Rosenzweig  wilde aan dit begrip een nieuw betekenis geven, aangepast aan zijn tijd.
Daarom stichtte hij in 1920  het Vrije Joodse Leerhuis in Frankfurt a/d Main. Hij introduceerde het begrip ‘lernen’ op zoek naar de wortels van de Joods traditie en cultuur. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in navolging van het Duitse ‘Lehrhaus’ ook in Nederland leerhuizen opgericht.  De doelgroep bestond echter niet alleen meer uit Joden, maar ook uit christenen en andersdenkenden. Gemeenschappelijk uitgangspunt was de wens om de Joodse traditie te leren kennen. In de loop van de tijd heeft het begrip ‘leerhuis’ een steeds bredere invulling gekregen, zoals in Vledder.

Het Leerhuis Vledder e.o. is eind vorige eeuw gestart onder leiding van Ds. E. Hamminga. Veel kerkelijke, Bijbelse en ethische thema’s zijn in de loop van de tijd besproken. Ook waren er besprekingen van boeken zoals ‘Knielen op een bed violen’, ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’, ’Oases in de woestijn’ etc.

Er zijn een zestal leerhuisavonden, iedere maand één. We beginnen doorgaans in de maand oktober met de eerste leerhuisavond. Plaats van samenkomst is: De Gerf of de kerk. 
Naast de vaste deelnemers, zijn belangstellenden van harte welkom. Altijd is er een inleider, die een bepaald onderwerp behandelt. De laatste jaren maken we ook veel gebruik van de beamer. Iedere avond is er gelegenheid vragen te stellen en met de inleider en aanwezigen in gesprek te gaan.Leerhuisavonden 2021/2022
In oktober 2021 gingen we weer van start met de Leerhuisavonden. Het afgelopen seizoen hebben we door de coronamaatregelen die node gemist. Slechts één bijeenkomst werd gehouden in de maand november 2020 over het Hindoeïsme. Een drietal onderwerpen van seizoen 2020/2021 zijn daarom opnieuw opgenomen. Naast de vaste deelnemers hopen we ook nieuwe mensen te mogen verwelkomen.
De eerste bijeenkomst was woensdag 20 oktober om 19.30 uur met een heel actueel onderwerp. Ook dit jaar werd een informatieboekje gemaakt, dat eind september bij u is thuisbezorgd. We zien uit naar leerzame en inspirerende bijeenkomsten.  Noteer alvast de data gegeven in het onderstaand programma.
Graag tot ziens.
                                                                                                                            Hans Procee


P R O G R A M M A   seizoen 2021/2022

 
2021  
   
20 oktober: GELOOF EN GODSDIENST IN EEN SECULIERE SAMENLEVING
n.a.v het boek van kardinaal Josef de Kesel
Informant: Ds Hans Procee
Gespreksleider: Wim Hooijer
   
17 november:  HET DOVENPASTORAAT                      
Informant: ds Martin Visser, Nunspeet
Gespreksleider: Wim Hooijer   
   
15 december: 
15.00 uur
ADVENTSMUZIEK door de eeuwen heen
Informant: Sipke Huismans, Steenwijk
M.m.v. Frieda Walpot en Sybrand Metz
Gespreksleider: Hans Procee
   
2022  
19 januari:
 
AFGELAST!!!!!!
VASTE ORDE OF VRIJHEID IN DE LITURGIE 
van de KERKEN
Informant: Liszy Hoeymakers, Noordwolde
Gespreksleider: Wim Hooijer   
   
16 februari:
15.00 uur
In de Gerf
HET HEDENDAAGSE PASTORAAT  
Informant: Ds Marianne Gaastra
Gespreksleider: Hans Procee
 
6 april 
15.00 uur
In de kerk
DE MATTHEUS PASSION 
Uitleg hoofdlijnen met spelen en zingen van de koralen
Uitvoerenden: Hendrik Snel – musicus/organist
Janolda Hoogendorf –  dwarsfluit
   
Vrijdag 
29 april 
 
AFGELAST!!!!!!
 
            


Alle Leerhuisbijeenkomsten zijn op de woensdagavond!
Met uitzondering van de afsluitende avond.


Nieuwe deelnemers van harte welkom!
Opgave bij :
Organisatoren:  Hans Procee  tel. 0521 – 381410
                         Wim Hooijer  tel. 06 5365 2747


Plaats: Johannes de Doperkerk
Lesturgionplein 4
8381 BX Vledder
  
 
Afsluitende avond van seizoen 2019
Running dinner
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Vledder
10-07-2022
10.00 uur
Drs. B. v.d. Brink 

Dienst mee kijken
Nijensleek
10-07-2022
geen dienst
Dienst terug kijken

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 6 juli om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 12 juli om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 3 augustus om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 9 augustus om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 september om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 september om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 5 oktober om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 11 oktober om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 2 november om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 8 november om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur