Leerhuis Vledder en omstreken


LEERHUIS VLEDDER e.o.

Met veel genoegen zien wij terug op de leerhuisavond van 16 november jl.. Ondanks een aantal afmeldingen was de grote zaal van De Gerf goed bezet. Dr Martien Brinkman hield een boeiende lezing naar aanleiding van zijn boek ‘Hoe mijn God veranderde’. Hij spitste zijn verhaal toe met 3 vragen: a. Welke zijn onze godsbeelden over God; b. Is God een persoon of kracht; c. Hoe verhoudt God zich tot het kwaad. Na de pauze volgde een geanimeerde
gedachtewisseling met de inleider.

In de decembermaand staan we in de kerk en het leerhuis stil bij de vrouwen die in het geslachtsregister van Mattheus 1 worden genoemd. Met kerst en in het leerhuis staat Maria in de ‘spotlights’. Op woensdag 14 december a.s. om 19.30 uur is de komende leerhuisavond. Liszy Hoeijmakers vertelt ons dan aan de hand van een PowerPoint presentatie over Maria door de tijden heen. Ze doet dat aan de hand van verhalen in de Bijbel, de kunst, de traditie, de kerkgeschiedenis, legendes etc.. Wees welkom!

De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar 2023 is op woensdagavond 18 januari om 19.30 uur in De Gerf. Onder leiding van Hans Procee gaan we praten over ‘Groen geloven’. Wat alles te maken heeft met duurzaam leven, het klimaat en het milieu. Kort en goed hoe houden we met elkaar de aarde leefbaar voor ons zelf en de generaties na ons. Als mensen maar zeker ook als gelovigen hebben daarin een grote verantwoordelijkheid. En wat zijn daarbij de
richtlijnen die de Bijbel ons aanreikt. Genoeg om een avond zinvol met elkaar in gesprek te gaan. Graag tot ziens op woensdag 18 januari aanstaande. Uiteraard zijn ook belangstellenden in het onderwerp hartelijk welkom.

Hans Procee en Wim Hooijer


het Vrije Joodse Leerhuis in Frankfurt

De bekende Joods Duitse filosoof Franz Rosenzweig  wilde aan dit begrip een nieuw betekenis geven, aangepast aan zijn tijd.
Daarom stichtte hij in 1920  het Vrije Joodse Leerhuis in Frankfurt a/d Main. Hij introduceerde het begrip ‘lernen’ op zoek naar de wortels van de Joods traditie en cultuur. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in navolging van het Duitse ‘Lehrhaus’ ook in Nederland leerhuizen opgericht.  De doelgroep bestond echter niet alleen meer uit Joden, maar ook uit christenen en andersdenkenden. Gemeenschappelijk uitgangspunt was de wens om de Joodse traditie te leren kennen. In de loop van de tijd heeft het begrip ‘leerhuis’ een steeds bredere invulling gekregen, zoals in Vledder.

Het Leerhuis Vledder e.o. is eind vorige eeuw gestart onder leiding van Ds. E. Hamminga. Veel kerkelijke, Bijbelse en ethische thema’s zijn in de loop van de tijd besproken. Ook waren er besprekingen van boeken zoals ‘Knielen op een bed violen’, ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’, ’Oases in de woestijn’ etc.

Er zijn een zestal leerhuisavonden, iedere maand één. We beginnen doorgaans in de maand oktober met de eerste leerhuisavond. Plaats van samenkomst is: De Gerf of de kerk. 
Naast de vaste deelnemers, zijn belangstellenden van harte welkom. Altijd is er een inleider, die een bepaald onderwerp behandelt. De laatste jaren maken we ook veel gebruik van de beamer. Iedere avond is er gelegenheid vragen te stellen en met de inleider en aanwezigen in gesprek te gaan.Leerhuisavonden 2022/2023
 
De leerhuisgroep Vledder e.o. bestaat al meer dan 20 jaar. Rond de eeuwwisseling was de start onder leiding van Ds. Hamminga. Tot op heden is gebleken dat het bezig zijn met vraagstukken rond geloof en samenleving mensen aanspreekt. Dit jaar opnieuw zoeken wij naar interessante onderwerpen, passend in deze tijd. Dit seizoen hebben we een diversiteit van onderwerpen met daarnaast een interessante film en een avond rond de Johannes Passion. De rode lijn in bijna alle thema’s is ons denken over God en de godsbeelden die wij daarbij gecreëerd hebben. We starten in oktober met een actueel onderwerp: Voltooid leven. Ds. Marianne Gaastra zal dat voor ons inleiden. We staan stil bij vragen als: Wat verstaan we onder voltooid leven? Hoe kijken wij  vanuit het geloof ‘Mijn tijden zijn in Gods hand’ aan tegen voltooid leven?Zoals gebruikelijk hebben we een zestal leerhuisavonden gepland, elke maand één, we komen bijeen in De Gerf. De bijeenkomst op 16 november 2022 wordt gehouden in de kerk. Dit is een open leerhuisavond voor iedereen. Dr. Martien E. Brinkman te Soest komt dan spreken over zijn boek ‘Hoe mijn God veranderde’, dat februari jl. is uitgegeven. Eind april 2023 sluiten het leerhuis af met een gezellig samenzijn , waar t.z.t. nadere berichtgeving over volgt. Zie het programma!

De eerste bijeenkomst Leerhuis Vledder e.o. staat gepland op woensdag 12 oktober 2022 van 19.30 tot 21.30 uur.
We zien uit naar leerzame en goed bezochte leerhuisavonden. Misschien dat we in de wintermaanden uitwijken naar de middag.  Bij wijzigingen wordt u daarover tijdig bericht in de kerkbode. Naast de vaste deelnemers, zijn belangstellenden en gasten uiteraard van harte welkom.

Hans Procee / Wim Hooijer
 
P R O G R A M M A   seizoen 2022/2023

 
   
2022  
12 oktober VOLTOOID LEVEN                                        
19.30 – 21.30 uur                                                                                             
informant: ds Marianne Gaastra

In korte tijd zijn de woorden ‘voltooid leven’ in Nederland ingeburgerd. De medische kennis en techniek maken dat er vragen klinken als: wat is voltooid leven en wat is ondragelijk en uitzichtloos lijden? De Bijbel leert dat onze tijden in Gods hand zijn, dat wil zeggen heel mijn leven met z’n vreugde en verdriet. Hoe anders kijk je dan tegen voltooid leven aan.
   
16 november      HOE MIJN GOD VERANDERDE
19.30 uur  OPEN LEERHUISAVOND IN DE KERK                                     
Spreker: Martien E. Brinkman te Soest
 
Dr. Brinkman (1950) is emeritus hoogleraar in de oecumenische/interculturele theologie in Leuven en aan de Vrije Universiteitte Amsterdam.Op persoonlijke wijze vertelt hij in zijn boek           ‘Hoe mijn God veranderde’ hoe zijn Godsbeeld in vijftig jaar veranderde.
Hij schreef eerder over de God van de dichters:  - - - Hun God de mijne?                                           Dichtbij het Onuitsprekelijke; religieuze kernwoorden: Grote Woorden
   
15 december: M A R I A                                                               
19.30 – 21.30 uur
Informant : Liszy Hoeijmakers te Noordwolde        

Door middel van een PowerPoint presentatie vertelt Liszy Hoeijmakers ons over Maria, door de tijden heen en aan de hand van verhalen uit de Schrift, de kerkgeschiedenis, de kunst, de traditie , de maagschap, Mariaverering, volksdevoties etc…….                                          
   
2023  
19 januari:
 
GROEN   GELOVEN                                      
19.30 – 21.30 uur
Informant: ds. Hans Procee

Vanuit het geloof en Bijbelverhalen gaan we nadenken over dit thema. Hoe gaan we om met Gods schepping? Respectvol omgaan vraagt van ons bewuste keuzes bij al onze dagelijkse bezigheden. Groen geloven staat voor een duurzame levenshouding vanuit verwondering, verbondenheid, gerechtigheid en dankbaarheid. Staat voor een leefbare wereld doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen.
   
16 februari:
 
FILM  -  GOD’S – not – DEAD
19.30 – 21.30 uur                            
regisseur: Harold Cronk

Korte inhoud film:
Josh Wheaton, een vrome christen en eerstejaarsstudent, schrijft zich in voor filosofielessen die gegeven worden door professor Jeffrey Radisson.  Radisson eist dat zijn studenten de verklaring dat God dood is ondertekenen om te slagen. De meeste studenten besluiten dat te doen.  Josh staat voor een moeilijke beslissing. Hij moet kiezen tussen zijn  geloof en zijn toekomst. Josh besluit als enige de verklaring niet te ondertekenen.
5 april 
 
     
DE JOHANNES PASSION        J.S.Bach                           
19.45 uur!       
Uitvoerenden: Henriette en Gerrit van den Dool
         
Naast de  Matthäus-Passion schreef  Bach schreef  andere Passionen, waarvan  die naar Johannes het bekendste is. Met een uitvoerige rol voor de evangelist en vaak buitengewoon felle koorpassages is de Johannes-Passion wellicht even fascinerend als die naar Mattheüs.
                                                                  
   
Vrijdag 
28 april 
 
AFSLUITING LEERHUIS                                             
19.00 UUR  

Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt
 
 
            


Opgave: Hans Procee  tel. 0521 – 381410 en Wim Hooijer  tel. 0521- 388253  

De bijeenkomsten zijn in De Gerf om 19.30 uur
De Hoek 8, 8381 BL  Vledder

Plaats: Johannes de Doperkerk
Lesturgionplein 4
8381 BX Vledder
  
 
Afsluitende avond van seizoen 2019
Running dinner
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Dorpskerk Vledder
zondag 21 april
10.00 uur
mw. ds. D. Rietveld
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 28 april
10.00
ds. P.K. Pit
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zaterdag 4 mei
10.00 uur
Dodenherdenking
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 5 mei
10.00 uur
Koffie drinken
ds. G.v.d.Dool
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
donderdag 9 mei
10.00 uur
Hemelvaart
ds. H. Procee
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 12 mei
10.00
ds. G. Venhuizen
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 19 mei
10.00 uur
1e pinksterdag
ds. P.K. Pit Drachten
Dienst online bekijken