Feest van de Geest


Feest van de Geest 2022
In de Johannes de Doperkerk te Vledder

Om de twee jaar wordt het Feest van de Geest georganiseerd in de lande in 7 regio’s, waaronder onze regio Overijssel Z.W. Drenthe. De Dorpskerk zal dit jaar voor de achtste keer deelnemen aan dit kunstproject. In de kerken krijgen kunstenaars gelegenheid hun artistieke uitingen te tonen aan belangstellenden.  Dit jaar is het thema: In vuur en vlam. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn de deelnemende kerken open voor publiek. De openingstijden en data zijn door de landelijke organisatie Feest van de Geest vastgesteld.

De kerken zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur in de weekenden van Hemelvaartsdag en van Pinksteren.
Het betreft:
donderdag 26 mei (Hemelvaart) van 13.00 – 17.00 uur
zaterdag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur
zondag 29 mei  van 13.00 – 17.00 uur
zaterdag 4 juni van 13.00 – 17.00 uur
zondag 5 juni (eerste Pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
Let wel de vrijdagen zijn de kerken niet open!

In de Dorpskerk zullen 2 kunstenaars exposeren: Fieke Takens  Frederiksoord, haar werk is: Textiele werkvormen en Leo Hultink, Wanneperveen met als werk: keramiek. We hopen ondanks alles dat iedereen zich geïnspireerd mag weten door het boeiende thema, passend bij Hemelvaart en Pinksteren. Welke bron de kunstenaar voor zijn/haar inspiraties heeft, vernemen we altijd graag van de betrokkene. Het Feest van de Geest mag zich verheugen over een nog steeds groeiende  belangstelling voor kunst in de kerk. Vaak komen de bezoekers van elders en willen kerk en kunst bewonderen.

Voor de organisatie van dit feest willen we een oproep doen aan onze gemeenteleden om gastheer of -vrouw  te zijn op deze open middagen. Per middag zijn er 4 mensen nodig voor de goede gang van zaken in de kerk.
U kunt zich aanmelden voor gastheer/-vrouw bij Marianne Gaastra mobiel: 06-23404616. En Tonnie Bolte telefoonnummer 0521 380766.
Alleen met hulp vanuit de gemeente is het mogelijk dit feest te organiseren.

Hans Procee

Op de website van Feest van de Geest kunt u zien welke regio's en kerken er elders in het land actief zijn.
 
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
zondag 3 december 2023
10.00
Mw. Molenaar
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 6 december 2023
18.30
1-ste adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 10 december 2023
10.00
Ds. H. Procee (Vledder)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 13 december 2023
18.30
2-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 17 december 2023
10.00
Ds. T. Braam (Wittelte)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 20 december 2023
18.30
3-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
10.00
adventsmorgengebed
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
22.00
Mw. D. van Oort
4 e advent
kerstnachtdienst
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
maandag 25 december 2023
10.00
ds T.Braam (Wittelte)
Kerstmorgenviering m.m.v.
Bert van Dam – orgel
Bert Kruiswijk - trompet
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 31 december 2023
10.00
Ds. v.d. Mark
Oudjaarsdag 10.00 uur
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 7 januari 2024
10.00
Ds. van den Dool
Nieuwjaarsdienst
Dienst online bekijken