Feest van de Geest


Feest van de Geest 2022
In de Johannes de Doperkerk te Vledder

Om de twee jaar wordt het Feest van de Geest georganiseerd in de lande in 7 regio’s, waaronder onze regio Overijssel Z.W. Drenthe. De Dorpskerk zal dit jaar voor de achtste keer deelnemen aan dit kunstproject. In de kerken krijgen kunstenaars gelegenheid hun artistieke uitingen te tonen aan belangstellenden.  Dit jaar is het thema: In vuur en vlam. In de periode tussen Hemelvaart en Pinksteren zijn de deelnemende kerken open voor publiek. De openingstijden en data zijn door de landelijke organisatie Feest van de Geest vastgesteld.

De kerken zijn geopend van 13.00 – 17.00 uur in de weekenden van Hemelvaartsdag en van Pinksteren.
Het betreft:
donderdag 26 mei (Hemelvaart) van 13.00 – 17.00 uur
zaterdag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur
zondag 29 mei  van 13.00 – 17.00 uur
zaterdag 4 juni van 13.00 – 17.00 uur
zondag 5 juni (eerste Pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
Let wel de vrijdagen zijn de kerken niet open!

In de Dorpskerk zullen 2 kunstenaars exposeren: Fieke Takens  Frederiksoord, haar werk is: Textiele werkvormen en Leo Hultink, Wanneperveen met als werk: keramiek. We hopen ondanks alles dat iedereen zich geïnspireerd mag weten door het boeiende thema, passend bij Hemelvaart en Pinksteren. Welke bron de kunstenaar voor zijn/haar inspiraties heeft, vernemen we altijd graag van de betrokkene. Het Feest van de Geest mag zich verheugen over een nog steeds groeiende  belangstelling voor kunst in de kerk. Vaak komen de bezoekers van elders en willen kerk en kunst bewonderen.

Voor de organisatie van dit feest willen we een oproep doen aan onze gemeenteleden om gastheer of -vrouw  te zijn op deze open middagen. Per middag zijn er 4 mensen nodig voor de goede gang van zaken in de kerk.
U kunt zich aanmelden voor gastheer/-vrouw bij Marianne Gaastra mobiel: 06-23404616. En Tonnie Bolte telefoonnummer 0521 380766.
Alleen met hulp vanuit de gemeente is het mogelijk dit feest te organiseren.

Hans Procee

Op de website van Feest van de Geest kunt u zien welke regio's en kerken er elders in het land actief zijn.
 
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Vledder
29-05-2022
10.00 uur
Ds. A. den Besten

Dienst mee kijken

Nijensleek
29-05-2022 
geen dienst
Dienst terug kijken


Feest van de Geest
In de Dorpskerk te Vledder

Donderdag 26 mei officiële opening om 12.00 uur
Donderdag 26 mei (Hemelvaart) van 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 28 mei van 13.00 – 17.00 uur
Zondag 29 mei  van 13.00 – 17.00 uur
Zaterdag 4 juni van 13.00 – 17.00 uur
Zondag 5 juni (eerste Pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
Maandag 6 juni (tweede Pinksterdag) van 13.00 – 17.00 uur
Let wel de vrijdagen zijn de kerken niet open!

Vledder
05-06-2022 Tentdienst Wellechiesweide
10.30 uur
Ds. M. Gaastra

Geen uitzending
Nijensleek
05-06-2022 
10.00 uur
Ds. G. Venhuizen
Geen uitzending

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 1 juni om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 14 juni om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 6 juli om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 12 juli om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 3 augustus om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 9 augustus om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 september om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 september om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 5 oktober om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 11 oktober om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 2 november om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 8 november om 10.00 uur

Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur