In gesprek met den Heyer en Kuitert


Ruim geloven.
Corona, wat doet het met ons.
Maandagochtend 22 november 10.00 uur. Consistorie Nijensleek.

We hebben twee ochtenden met een betrokken groep gesproken over wat bijbelse teksten en verhalen voor ons geloofsleven betekenen. Dit naar aanleiding van enkele hoofdstukken uit boeken van Den Heyer en Kuitert. Het ging daarbij niet zozeer om uit te pluizen hoe zij erover dachten, maar meer hoe wij zelf erover dachten. En dat naar elkaar toe uit te spreken. Hoe verschillend ook.
Het is een open gespreksgroep. Dat wil zeggen: je kunt er aan deelnemen als een onderwerp je interesseert, maar ook omdat je graag met anderen over bepaalde onderwerpen wilt spreken. De volgende keer is op 22 november om 10.00 uur. We gaan dan het gesprek aan over deze tijd en in hoeverre corona invloed heeft op jouw (geloofs)leven. Ik zorg voor een korte inleiding en leid het gesprek. Vanuit de gemeente kreeg ik signalen dat mensen het er moeilijk mee hebben. Is dit nu de eindtijd die aanbreekt? Anderen vinden dat het nu allemaal maar eens afgelopen moet zijn met de regelgeving. Boeiend om het er met elkaar over te hebben. Graag van tevoren opgeven mariannegaastra@gmail.com. Ook voor meer informatie en aanbrengen van ideeën.

In gesprek met den Heyer en Kuitert

Dat kan natuurlijk niet, met hen in gesprek gaan. Zij zijn alle twee overleden. Toch wil ik met een aantal belangstellenden een aantal ochtenden in oktober aan de slag met hun gedachtegoed. Ik merk dat mensen in hun geloofsleven tegen dingen aanlopen waar ze niet goed (meer) mee uit de voeten kunnen. Zo ook deze theologen. De oude godsbeelden voldoen niet meer, maar wat dan?   

Cees Den Heyer was een theoloog uit Kampen die het in 1997 moeilijk kreeg met een deel van de gereformeerde kerk, vanwege zijn geloofsopvattingen. Zijn eigen ontwikkeling tot vrijdenkend theoloog beschreef hij in zijn boek “Ruim geloven”.
Kuitert, ook een gereformeerd theoloog. Hij schreef onder andere het boek: “Hetzelfde anders zien”. Wat hen bindt is hun kritische kijk op de dogma’s binnen hun kerk.

Voor de ochtenden stel ik een reader met gedeelten uit genoemde boeken samen, die tegen kostprijs verkrijgbaar is. Deze ochtenden waren op 4 en 25 oktober.

Opzet:
Korte inleiding over één van de theologen. al of niet met behulp van audiovisueel materiaal. En dan.
  • In gesprek. Verschillende gespreksvormen zullen gebruikt worden. Maar voornamelijk het socratische gesprek. Dit is een gespreksvorm waarbij zoveel mogelijk gedeeld wordt over het onderwerp, zonder dat daar een bij voorbaat veroordelende onderlaag aan gegeven wordt. Kenmerken:
  • Geen áánnames doen over wat anderen bedoelen.
  • Rust inbouwen, oordeel uitstellen en gericht vragen stellen.
  • Mening vormen op basis van een ervaring in plaats van een denkbeeld.
  • Je leren verplaatsen in elkaars situatie.
  • Letterlijk en non-empathisch luisteren.
  • Met argumenten aansluiten op wat de ander werkelijk zegt.

 
terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken