Verbouwing Gerf 2021

Bekijk alle foto's
 
Koffie drinken

Bekijk alle foto's
 
Veertigdagentijd 2021

De zeven werken van barmhartigheid, uitgebeeld in zes liturgische bloemschikkingen.
Gemaakt door Teuni Piek

Bekijk alle foto's
 
Diversen

Soms zie je een foto die eigenlijk niet in een hokje past.
Maar te mooi of te leuk is om niet hier op de website te plaatsen!!

Bekijk alle foto's
 
Kerstboom 2020


In de avond van tien december werd de kerstboom in Vledder in de kerk gezet door een groep enthousiaste mensen. De boom was gegeven door Rianne en Bram Schreuder, uit eigen achtertuin!

Bekijk alle foto's
 
Bevestigingsdienst Wim Hooijer op 29-11-2020
In deze dienst werd Wim Hooijer bevestigd als ouderling.
Het lied wat hij van Ds. Marianne Gaastra meekreeg was:
God zal met je meegaan
als licht in je ogen als lamp voor je voet
als hand op je hoofd en arm om je schouder;
als baken bij ontij en verte die wenkt
als groet op je lippen en hoop in je hart
als stem die je uitdaagt
en woord dat je voorgaat.
Tekst Sytze de VriesBij het advents bloemstuk:
De basis voor de adventsschikkingen bestaat uit een zelfgemaakte open schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De schaal wordt op vier pijlers geplaatst. Voor de pijlers gebruiken we vier wijnflessen.

Het getal 4
Het getal 4 verwijst naar de vier adventzondagen, maar ook naar de vier windrichtingen. Een Goed Leven voor eenieder, waar je dan ook geboren bent. Het getal 4 komt terug in de vier kaarsen en de vier pijlers.

De schaal
De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wiegje of kribbe heeft gestaan. Een basis waaruit je, door de komst van Jezus Christus, dat Goede Leven mag ervaren, en tot bloei mag komen in Gods licht. De schaalvorm is een open vorm. Waar je ook vandaan komt, het is voor iedereen mogelijk om dat Goede Leven te ervaren

Ik open mijn zielen vul de schaal van mijn met verwachting.
Hul mij in kleuren en geuren van groene hoop. Ontsteek het eerste licht, dat daagt in het Oosten.
Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door, kome wat komt.

Bekijk alle foto's
 
Afrikaloop 2020 bezoekt Vledder 14-10-2020


In 2020 de 15de Afrikaloop. Helaas een aangepaste versie door de Covid-19.
Op de 5de dag startte en eindigde de lopers in de Johannes de Doperkerk te Vledder. 
De kerk is door het College van Kerkvoogden ter beschikking gesteld, en er wordt een gift aan de Andreas Manna Stichting gegeven door de diaconie.
Het verslag van de Afrikaloop 2020 kunt u hier lezen.

Bekijk alle foto's
 
Gemeentezondag 04-10-2020


Deze zondag vierden wij het samengaan van onze gemeentes. 
En werd er afscheid genomen van enkele ambtsdragers.
Tevens werd de nieuwe website van en voor de gemeente gepresenteerd.

Bekijk alle foto's
 
Fusie 27-09-2020


Op 27-09-2020 fuseerde de Hervormde gemeente te Vledder en de Gereformeerde gemeente te Nijensleek.
We gaan verder als één gemeente, PKN Vledder-Nijensleek e.o.

Bekijk alle foto's
 
Openluchtdienst 25- augustus 2019

Bekijk alle foto's
 


Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.