Verbouwing Gerf 2021


29-01-2022
Nieuwe foto's.
De komende weken zullen de gemeentenleden na de kerkdienst, worden uitgenodigd om een kijkje in de Gerf te gaan nemen. De Gerf is ingericht, en er wordt weer volop gebruik van gemaakt. Er zijn aanmeldingen voor een kookgroep uit het dorp. De enveloppen voor de kerkbalans zijn er uitgegeven en terug gebracht. En ook de buitenkerkelijke vergaderingen komen weer op gang.
We zijn een prachtige ruimte rijker geworden!

11-01-2022
En dan wordt er het eerste kopje koffie gezet in de gerenoveerde ontvangstzaal van de Gerf!


Adri Jonkers en Frits Blok
(klik op de foto voor een vergroting)

De afgelopen weken is er opnieuw hard gewerkt. Vooral de kerkvoogden hebben hun beste beentje voor gezet om te sauzen en te schilderen. En het is heel mooi geworden.
Daarna is de schoonmaak van de hele Gerf begonnen. Want het gruis zat overal.
En toen kon er worden ingericht. De computer is weer aangesloten. De tafels en stoelen staan weer op hun plek.
Er moeten nog wat bouwtechnische puntjes worden afgerond. Hier en daar nog een likje verf. Er komen nog rolluiken voor de keuken. Er zijn nog wat lampen die aangesloten moeten worden. En daarna zullen de foto’s volgen van een prachtige nieuwe ontvangstzaal!

17-12-2021
De afgelopen weken is er door vrijwilligers hard gewerkt om alles te verven en te sauzen. Ook de schilders van Bisschop hebben een kleurtje toegevoegd aan de deuren en ramen. Dennis, van installatiebedrijf Sjabbes is begonnen met de installatie van de toiletten. De verwarmingen zijn weer op hun plek gehangen. Lampen branden en het is weer lekker warm in de Gerf!
De komende weken zullen de puntjes op de i worden gezet, en kan de schoonmaak beginnen. 

05-12-2021
Nieuwe foto's.
Wat wordt het mooi!! De keuken is geplaatst en is prachtig. Ook het tochtportaal in de lange gang is gemonteerd en zal de komende week afgemonteerd worden.
De vloer in de hal naar de toiletten en in de toiletten zelf is getegeld. Deze tegels vormen een mooi geheel met de tegels in de grote zaal.
De komende week zullen we met vrijwilligers gaan verven en sauzen.

28-11-2021
Nieuwe foto's.
Afgelopen week is er weer heel veel gebeurt. Het plafond in de ontvangstzaal is geïsoleerd. Het systeemplafond is geplaatst. Er zijn deuren in de toiletgroep gekomen en de trap naar het bovengedeelte van de Gerf is gemaakt. Alle muren in de toiletgroep, ontvangstzaal en de nieuwe keuken zijn gestuukt. Er zijn twee nieuwe ramen geplaatst in de bestaande sponningen, met een ventilatierooster en beter geïsoleerd glas. De nieuwe keuken is gebracht en staat klaar om geplaatst te worden.

18-11-2021
Nieuwe foto's.
De toiletten werden in deze week betegeld. Ook de vloer in de nieuwe keuken werd gelegd. Er zijn nieuwe leidingen getrokken voor de elektriciteit. En er is een begin gemaakt voor het rachelwerk in het plafond. De isolatie wordt geplaatst. 

05-11-2021
Nieuwe foto's.

Dag na dag zien we in de Gerf ontstaan waar maanden over nagedacht is. Dagelijks is Niels van Dijk, van bouwbedrijf van Dijk, samen met Hans van de Rotte in de Gerf om deze verbouwing zo goed mogelijk te begeleiden.
En steeds een stapje verder naar een prachtig eindresultaat. Kijkt u naar de foto's voor de vorderingen? En blader ze zo nu en dan nog een keertje extra door, want ook van anderen krijgen we foto's die we er tussen zetten.

20-09-2021
Foto's

08-09-2021

Update verbouwing van de Gerf

Na een lange stilte kunnen we vertellen, dat we met de verbouwing gaan beginnen. Op 20 september gaan enkele gemeenteleden starten met breekwerk. Dit breekwerk wordt door Bouwbedrijf Van Dijk ondersteunt. Letterlijk en figuurlijk.
Twee weken later, op maandag 4 oktober trekken wij ons terug en neemt Niels van Dijk het met zijn team van ons over.
Het worden spannende tijden waarin we hopen dat we een prachtig verbouwde ontvangstzaal zullen krijgen. Waarin vooral de grote open keuken een aanwinst zal zijn. Maar ook de totaal vernieuwde toiletten inclusief het invalidentoilet zal een grote verbetering zijn.

In het jeugdhonk is de kleine keuken weer in orde gemaakt. De boiler voor warm water zal vanuit de “oude” keuken worden overgehangen zodat er ook daar warm water is. Als er een vergadering in de ontvangstruimte is, komt deze keuken goed van pas voor hen die in het jeugdhonk of dominees kamer vergaderen.

We houden u op de hoogte!

24-03-2021

Update verbouwing Gerf

Door onverwachte omstandigheden, is de verbouwing van de Gerf voorlopig uitgesteld. Zodra wij meer weten zullen we u hier op de hoogte brengen.

10-02-2021

Update verbouwing Gerf

De afgelopen weken is er door een delegatie van college van kerkvoogden met grote regelmaat vergaderd met Niels van Dijk van Bouwbedrijf van Dijk. De definitieve tekening voor de veranderingen in de ontmoetingsruimte is gemaakt. Op dit moment van schrijven wordt er een begroting opgemaakt.
Hans van de Rotte en Cees Hesse zijn samen regelmatig in gesprek. Hans als voorzitter van het College van Kerkvoogden en Cees als lid van de commissie Zorg en Ondersteuning van Dorpsbelang Vledder. Het belang van onze ouder wordende dorpsgenoten staat in deze gesprekken centraal.

De vliering boven de ontmoetingsruimte is leeg. Het luik zal verplaatst moeten worden. Ook de zaal zelf wordt kaler. Een goede tijd om even alle kasten leeg te halen en uit te zoeken wat kan blijven en wat weg mag. En te verplaatsen, want in het kantoortje en de ontmoetingsruimte verdwijnen de kasten.
En dat opruimen hebben we maar doorgevoerd in alle ruimtes in de Gerf. Tot nu toe is alleen de dominees kamer gespaard gebleven aan de schoonmaakwoede van onze beheerder!

In het jeugdhonk wordt de bestaande keuken gebruiksklaar gemaakt.
De keuken in de ontmoetingsruimte zal een open karakter krijgen en kan tijdens vergaderingen niet door de andere gebruikers van de boven zalen worden gebruikt. Dan is het fijn om ook in het jeugdhonk koffie te kunnen zetten.

We hopen in maart met de verbouwing van start te kunnen gaan.18-12-2020

Verbouwing Gerf

In 2019 is het college van kerkvoogden benaderd door het bestuur van Dorpsbelang Vledder, over een nieuw project, ‘Omkiek’n naor elkaor’.

De visie van dit project is op hun website als volgt omschreven:
We richten ons in het project “Omkiek’n naor elkaor” op het tot stand brengen van gezamenlijke activiteiten, die de wisselwerking tussen meer en minder zelfredzame en geïntegreerde dorpsgenoten bevordert en bijdraagt aan behoud dan wel het herwinnen van een positievere gezondheidsattitude.

Een projectomschrijving kunt u hier lezen.
Deze staat op de website van Dorpsbelang.

De bedoeling is, dat in de Gerf de ontmoetingszaal wordt aangepast, om dit project te kunnen starten. Er zal een nieuwe keuken gerealiseerd worden om gezamenlijk te kunnen koken en eten. En een invalidentoilet worden gemaakt. De ontmoetingsruimte zal door Dorpsbelang Vledder worden gehuurd voor drie dagen per week.

Op dit moment van schrijven, 18-12-2020, denkt de werkgroep Omkiek’n naor elkaor, voldoende middelen te hebben om een verbouwing te kunnen realiseren. Er zijn bouwplannen en tekeningen gemaakt. Bouwbedrijf van Dijk B.V. is benaderd om de verbouwing uit te voeren. En de architect Roel Kouwen zal naar deze plannen kijken, zodat het voor onze kerkelijke vergaderingen geschikt blijft. En waar wij mogelijk ook zelf aanpassingen kunnen laten doen, nu er toch verbouwd gaat worden.

In de periode van verbouwen willen we proberen de vergaderingen zoveel mogelijk naar de kerk over te hevelen. Maar door de corona pandemie is dit nu niet aan de orde.

We houden u op deze pagina op de hoogte. En als de verbouwing start zullen we een fotoreportage maken.


 
terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken