Verbouwing Gerf 2021

18-12-2020

Verbouwing Gerf

In 2019 is het college van kerkvoogden benaderd door het bestuur van Dorpsbelang Vledder, over een nieuw project, ‘Omkiek’n naor elkaor’.

De visie van dit project is op hun website als volgt omschreven:
We richten ons in het project “Omkiek’n naor elkaor” op het tot stand brengen van gezamenlijke activiteiten, die de wisselwerking tussen meer en minder zelfredzame en geïntegreerde dorpsgenoten bevordert en bijdraagt aan behoud dan wel het herwinnen van een positievere gezondheidsattitude.

Een projectomschrijving kunt u hier lezen.
Deze staat op de website van de ondernemers vereniging van Vledder.

De bedoeling is, dat in de Gerf de ontmoetingszaal wordt aangepast, om dit project te kunnen starten. Er zal een nieuwe keuken gerealiseerd worden om gezamenlijk te kunnen koken en eten. En een invalidentoilet worden gemaakt. De ontmoetingsruimte zal door Dorpsbelang Vledder worden gehuurd voor drie dagen per week.

Op dit moment van schrijven, 18-12-2020, denkt de werkgroep Omkiek’n naor elkaor, voldoende middelen te hebben om een verbouwing te kunnen realiseren. Er zijn bouwplannen en tekeningen gemaakt. Bouwbedrijf van Dijk B.V. is benaderd om de verbouwing uit te voeren. En de architect Roel Kouwen zal naar deze plannen kijken, zodat het voor onze kerkelijke vergaderingen geschikt blijft. En waar wij mogelijk ook zelf aanpassingen kunnen laten doen, nu er toch verbouwd gaat worden.

In de periode van verbouwen willen we proberen de vergaderingen zoveel mogelijk naar de kerk over te hevelen. Maar door de corona pandemie is dit nu niet aan de orde.

We houden u op deze pagina op de hoogte. En als de verbouwing start zullen we een fotoreportage maken.


 
terug

Actueel

Let op!!!
Lees de aangescherpte corona regels voor onze kerkdiensten hier.

Kerkdienst komende zondag

Vledder

Kerkdienst 24-01-2021
10.00 uur
Ds. Marianne Gaastra
Online meekijken en/of luisteren Nijensleek
Geen dienst i.v.m. corona

Online meekijken en/of luisteren.

 


!! Actie Kerkbalans verplaatst !!

De actie in Vledder-Nijensleek is verplaatst van 
16 tot en met 30 januari 2021
naar
13 tot en met 26 februari 2021!! 


Verbouwing van de Gerf in 2021.
Lees hier alles over de plannen.


Leerhuis

Bijeenkomst 13 januari is geannuleerd!!

De datums voor seizoen 2020/2021 zijn bekend.
Kijk op de site voor meer info.

Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.