Contactblad voor onze gemeente


Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. verschijnt tien keer per jaar. Het blad verschijnt maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand. Uitzonderingen zijn de maanden juli en augustus (het nummer van juli/augustus is een gecombineerde uitgave) en december en januari (het novembernummer loopt door tot de vierde advent; in de week voor vierde advent verschijnt het nummer voor Kerst/januari).Klik op de afbeelding voor het actuele Kerkblad.

Het redactieadres voor het inleveren van uw kopij is: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com. Bijlagen graag aanleveren in Word.

De data voor het inleveren van de kopij in 2023 zijn:
- 19 juni voor het juli/augustusnummer
- 21 augustus voor het septembernummer
- 18 september voor het oktobernummer
- 23 oktober voor het november/decembernummer (loopt t/m 4e advent)
- 11 december voor het nummer van Kerst 2023/januari 2024
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Dorpskerk Vledder
4-6-2023
10.00
Ds. D. Wijmenga
1e collecte: India
2e collecte: kerk

Uitgang: orgelfonds
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
11-6-2023
10.00
Jan Schonewille
40 jarig jubileum als organist van Ronald Knol
Koffie na kerk
Streekkerk Nijensleek
18-6-2023
10.00
Ds. M. Gaastra
Dorpskerk Vledder
18-6-2023
10.00
Ds. Daan Bargerbos
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
25-6-2023
10.00
Mevr. J.Molenaar
Dienst online bekijken
Streekkerk Nijensleek
2-7-2023
10.00
Ds. G. van den Dool
Avondmaal