Contactblad voor onze gemeente


Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. verschijnt tien keer per jaar. Het blad verschijnt maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand. Uitzonderingen zijn de maanden juli en augustus (het nummer van juli/augustus is een gecombineerde uitgave) en december en januari (het novembernummer loopt door tot de vierde advent; in de week voor vierde advent verschijnt het nummer voor Kerst/januari).Klik op de afbeelding voor het actuele Kerkblad.

Het redactieadres voor het inleveren van uw kopij is: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com. Bijlagen graag aanleveren in Word.

De data voor het inleveren van de kopij in 2023 zijn:
- 11 december voor het nummer van Kerst 2023/januari 2024
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
zondag 3 december 2023
10.00
Mw. Molenaar
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 6 december 2023
18.30
1-ste adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 10 december 2023
10.00
Ds. H. Procee (Vledder)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 13 december 2023
18.30
2-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 17 december 2023
10.00
Ds. T. Braam (Wittelte)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 20 december 2023
18.30
3-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
10.00
adventsmorgengebed
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
22.00
Mw. D. van Oort
4 e advent
kerstnachtdienst
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
maandag 25 december 2023
10.00
ds T.Braam (Wittelte)
Kerstmorgenviering m.m.v.
Bert van Dam – orgel
Bert Kruiswijk - trompet
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 31 december 2023
10.00
Ds. v.d. Mark
Oudjaarsdag 10.00 uur
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 7 januari 2024
10.00
Ds. van den Dool
Nieuwjaarsdienst
Dienst online bekijken