Actie Kerkbalans 2023


Actie Kerkbalans 2023

Beste gemeenteleden,

Van 13 t/m 28 januari 2023 wordt de Actie Kerkbalans gehouden.
Het thema voor de Actie Kerkbalans 2023 is:
‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

De kerkklokken waarschuwden vroeger in tijden van nood is en nu is dat veelal de telefoon. Maar toch heeft die kerkklok ook nu nog zijn boodschap. Op zondag luidt de klok nog steeds om samen te komen in de kerk om als
gelovigen en zoekenden ons geloof te vieren en te delen. Daar mag Gods Woord gebracht worden, daar wordt gezongen en gebeden en vreugde en verdriet gedeeld. Het is de plek waar we zorgen voor elkaar en waar we opgeroepen worden om dienstbaar te zijn in het dorp waar we wonen.
 
In de afgelopen paar jaar hebben we door corona en de lockdowns ervaren dat de wereld klein was geworden. We waren meer op onszelf aangewezen en eenzaamheid werd een groot probleem. Veel mensen hebben toen ondervonden dat de kerk dichtbij is en dat moet zo blijven. Er worden ook nu veel bezoeken afgelegd door de pastorale werkers en vaak wordt dan een bloemetje overhandigd. De kerk wil zo dienstbaar blijven zijn in onze dorpen Nijensleek en Vledder, maar ook daarbuiten waar nood is en hulp noodzakelijk.

Als we het hebben over de waarde van de kerk dan is dat niet in geld uit te drukken maar………….kerk-zijn kost wel geld, veel geld. Denk aan, de vieringen op de zondagen, de Vespers en meditaties, het pastoraat, de kliederkerk voor de jeugd en hun ouders en niet te vergeten de gebouwen.

Met elkaar vormen we een gemeenschap die open wil zijn in onze dorpen Vledder en Nijensleek. Daarom is het van groot belang dat we financieel steun ontvangen om het voortbestaan en de voortgang te kunnen garanderen.
Uw bijdrage als gemeentelid is dan ook hard nodig en van grote waarde. In januari 2023 ontvangt u een brief waarin u wordt gevraagd een toezegging voor dat jaar te doen. We hopen van harte dat u wilt geven voor uw gemeente. Want elkaar vasthouden, dat kan alleen samen.
Helpt u mee?
Alvast veel dank!

Hans van de Rotte,
Voorzitter College van Kerkrentmeesters
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
zondag 3 december 2023
10.00
Mw. Molenaar
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 6 december 2023
18.30
1-ste adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 10 december 2023
10.00
Ds. H. Procee (Vledder)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 13 december 2023
18.30
2-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 17 december 2023
10.00
Ds. T. Braam (Wittelte)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 20 december 2023
18.30
3-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
10.00
adventsmorgengebed
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
22.00
Mw. D. van Oort
4 e advent
kerstnachtdienst
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
maandag 25 december 2023
10.00
ds T.Braam (Wittelte)
Kerstmorgenviering m.m.v.
Bert van Dam – orgel
Bert Kruiswijk - trompet
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 31 december 2023
10.00
Ds. v.d. Mark
Oudjaarsdag 10.00 uur
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 7 januari 2024
10.00
Ds. van den Dool
Nieuwjaarsdienst
Dienst online bekijken