Diaconie

Diaconaat


De diaconie is in de Nederlandse protestantse kerken de rechtspersoon van een plaatselijke kerkelijke gemeente, die wordt bestuurd door het College van Diakenen.
Dit college verschaft de diakenen van de middelen om hun ambt uit te oefenen, bijvoorbeeld door mensen die het minder hebben, financieel te ondersteunen.
Het beheer van de diaconie is strikt gescheiden van het beheer van de kerk; het betreft twee verschillende rechtspersonen.
De inkomsten van diaconieën bestaan doorgaans onder andere uit collectes tijdens de kerkdienst bestemd voor de diaconie.
 

Het werk van de diaconie is gebaseerd op het Evangelie volgens Matteüs 25: 35-39


35. Want toen Ik honger had, hebben jullie Mij te eten gegeven. Toen Ik dorst had, hebben jullie Mij te drinken gegeven. Toen Ik een vreemdeling was, hebben jullie Mij in huis genomen. 
36. Toen Ik geen kleren had, hebben jullie Mij kleren gegeven. Toen Ik ziek was, hebben jullie Mij opgezocht. Toen Ik in de gevangenis zat, hebben jullie Mij bezocht.' 
37. Dan zullen ze Hem antwoorden: 'Heer, wanneer had U honger en hebben we U te eten gegeven? Wanneer had U dorst en hebben we U te drinken gegeven? 
38. Wanneer was U een vreemdeling en hebben we U in huis genomen? Wanneer had U geen kleren en hebben we U kleren gegeven? 
39. Wanneer was U ziek of in de gevangenis en hebben we U bezocht?' In het verleden richtte de diaconie armenhuizen in voor mensen die buiten hun schuld dakloos waren. Ze speelde ook een rol bij het oprichten van protestantse ziekenhuizen.
Naast het bieden van individuele hulp door diakenen, verstrekken de meeste diaconieën regelmatig giften aan hulpverleningsorganisaties in binnen- en buitenland. De organisatie daarvan ligt voor een groot deel in handen van Kerk in Actie, de (ontwikkelings) hulporganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

terug

Actueel

komende kerkdiensten

Streekkerk Nijensleek
zondag 3 december 2023
10.00
Mw. Molenaar
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 6 december 2023
18.30
1-ste adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 10 december 2023
10.00
Ds. H. Procee (Vledder)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 13 december 2023
18.30
2-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 17 december 2023
10.00
Ds. T. Braam (Wittelte)
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
woensdag 20 december 2023
18.30
3-de adventsvesper
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
10.00
adventsmorgengebed
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 24 december 2023
22.00
Mw. D. van Oort
4 e advent
kerstnachtdienst
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
maandag 25 december 2023
10.00
ds T.Braam (Wittelte)
Kerstmorgenviering m.m.v.
Bert van Dam – orgel
Bert Kruiswijk - trompet
Dienst online bekijken


Streekkerk Nijensleek
zondag 31 december 2023
10.00
Ds. v.d. Mark
Oudjaarsdag 10.00 uur
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 7 januari 2024
10.00
Ds. van den Dool
Nieuwjaarsdienst
Dienst online bekijken