Contactblad voor onze gemeente


Het Kerkblad van de Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o. verschijnt tien keer per jaar. Het blad verschijnt maandelijks in de week voor de eerste zondag van de maand. Uitzonderingen zijn de maanden juli en augustus (het nummer van juli/augustus is een gecombineerde uitgave) en december en januari (het novembernummer loopt door tot de vierde advent; in de week voor vierde advent verschijnt het nummer voor Kerst/januari).Klik op de afbeelding voor het actuele Kerkblad.

Het redactieadres voor het inleveren van uw kopij is: kerkbladvleddernijensleekeo@gmail.com. Bijlagen graag aanleveren in Word.

De data voor het inleveren van de kopij in 2023 zijn:
- 23 oktober voor het november/decembernummer (loopt t/m 4e advent)
- 11 december voor het nummer van Kerst 2023/januari 2024
terug

Actueel

komende kerkdiensten  

Dorpskerk Vledder
zondag 8 oktober 2023
10.00
Mevr. v.d Brink- Smit
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 15 oktober 2023
10.00
Ds. Procee
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 22 oktober 2023
10.00
Mw. ds. Gaastra
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 29 oktober 2023
10.00
Mw. ds. Gaastra
Dienst online bekijken