Namen kerkenraad

       
Overzicht ambtsdragers kerkenraad Vledder-Nijensleek e.o. December 2019  
       
Marianne Gaastra mariannegaastra@gmail.com Predikant 06-23404616
      0529-497750
Kerkenraad      
Bram Schreuder   Ouderling, voorzitter 0521-382469
Gré Kerssies E-mail kerkenraad Ouderling, scriba 0521-382185
Jan Tadema   Ouderling bepaalde taak 0521-382666
Frieda Walpot   Ouderling bepaalde taak 0521-380027
Wim Hooijer   Ouderling 06 5365 2747
       
Diaconie      
Sjoukje de Wit   Diaken, voorzitter 0521-382663
Rianne Schreuder E-mail diaconie Diaken, secretaris 0521-382469
Luuk Groen   Diaken 0521-381831
Tonnie Bolte   Diaken 0521-380766
Teuni Piek   Diaken 0521-850707
Reina Fledderus   Diaken, bepaalde taak 0521-381884
       
CvK      
Hans v.d. Rotte   Ouderling kerkrentmeester,
voorzitter
0521-380090
Janny Leppers E-mail kerkrentmeesters Ouderling kerkrentmeester,
secretaris
0521-345621
Sybrand Metz   Ouderling kerkrentmeester
bepaalde taak
0521-852631
Jeroen Los   Ouderling kerkrentmeester
bepaalde taak
0521-577237
Gerrit v.d. Ham E-mail declaratie/facturatie Ouderling kerkrentmeester
bepaalde taak, penningmeester
0521-382601
Gré Kerssies   Ouderling kerkrentmeester 0521-382185
       
       
Overigen:      
Jan Verweij janneman104@gmail.com Notulist kerkenraadsvergaderingen 0521-380571 
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.