Leerhuis Vledder en omstreken


De bekende Joods Duitse filosoof Franz Rosenzweig  wilde aan dit begrip een nieuw betekenis geven, aangepast aan zijn tijd.
Daarom stichtte hij in 1920  het Vrije Joodse Leerhuis in Frankfurt a/d Main. Hij introduceerde het begrip ‘lernen’ op zoek naar de wortels van de Joods traditie en cultuur. In de jaren zeventig van de vorige eeuw werden in navolging van het Duitse ‘Lehrhaus’ ook in Nederland leerhuizen opgericht.  De doelgroep bestond echter niet alleen meer uit Joden, maar ook uit christenen en andersdenkenden. Gemeenschappelijk uitgangspunt was de wens om de Joodse traditie te leren kennen. In de loop van de tijd heeft het begrip ‘leerhuis’ een steeds bredere invulling gekregen, zoals in Vledder.

Het Leerhuis Vledder e.o. is eind vorige eeuw gestart onder leiding van Ds. E. Hamminga. Veel kerkelijke, Bijbelse en ethische thema’s zijn in de loop van de tijd besproken. Ook waren er besprekingen van boeken zoals ‘Knielen op een bed violen’, ‘Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen’, ’Oases in de woestijn’ etc.

Er zijn een zestal leerhuisavonden, iedere maand één. We beginnen doorgaans in de maand oktober met de eerste leerhuisavond. Plaats van samenkomst is: De Gerf of de kerk. 
Naast de vaste deelnemers, zijn belangstellenden van harte welkom. Altijd is er een inleider, die een bepaald onderwerp behandelt. De laatste jaren maken we ook veel gebruik van de beamer. Iedere avond is er gelegenheid vragen te stellen en met de inleider en aanwezigen in gesprek te gaan.Leerhuisavonden 2021/2022
In oktober hopen we weer van start te kunnen gaan met de Leerhuisavonden. Het afgelopen seizoen hebben we door de coronamaatregelen die node gemist. Slechts één bijeenkomst werd gehouden in de maand november over het Hindoeïsme. Een drietal onderwerpen van seizoen 2020/2021 zijn daarom opnieuw opgenomen. Naast de vaste deelnemers hopen we ook nieuwe mensen te mogen verwelkomen.
De eerste bijeenkomst is woensdag 20 oktober om 19.30 uur met een heel actueel onderwerp. Ook dit jaar wordt een informatieboekje gemaakt, dat eind september bij u wordt thuisbezorgd. We zien uit naar leerzame en inspirerende bijeenkomsten.  Noteer alvast de data gegeven in het onderstaand programma.
Graag tot ziens.
                                                                                                                            Hans Procee


P R O G R A M M A   seizoen 2021/2022

 
2021  
   
20 oktober: GELOOF EN GODSDIENST IN EEN SECULIERE SAMENLEVING
n.a.v het boek van kardinaal Josef de Kesel
Informant: Ds Hans Procee
Gespreksleider: Wim Hooijer
   
17 november:  HET DOVENPASTORAAT                      
Informant: ds Martin Visser, Nunspeet
Gespreksleider: Wim Hooijer   
   
15 december:  ADVENTSMUZIEK door de eeuwen heen
Informant: Sipke Huismans, Steenwijk
M.m.v. Frieda Walpot en Sybrand Metz
Gespreksleider: Hans Procee
2022  
   
19 januari: VASTE ORDE OF VRIJHEID IN DE LITURGIE van de KERKEN
Informant: Liszy Hoeymakers, Noordwolde
Gespreksleider: Wim Hooijer   
   
16 februari HET HEDENDAAGSE PASTORAAT  
Informant: Ds Marianne Gaastra
Gespreksleider: Hans Procee
 
6 april 
19.45 uur!
DE MATTHEUS PASSION 
Uitleg hoofdlijnen met spelen en zingen van de koralen
Uitvoerenden: Hendrik Snel – musicus/organist
Janolda Hoogendorf –  dwarsfluit
   
Vrijdag 
29 april 
19.00 uur!
 
Afsluitende leerhuisavond.
In de Gerf!
            


Alle Leerhuisbijeenkomsten zijn op de woensdagavond!
Met uitzondering van de afsluitende avond.


Nieuwe deelnemers van harte welkom!
Opgave bij :
Organisatoren:  Hans Procee  tel. 0521 – 381410
                         Wim Hooijer  tel. 06 5365 2747


Plaats: Johannes de Doperkerk
Lesturgionplein 4
8381 BX Vledder
  
 
Afsluitende avond van seizoen 2019
Running dinner
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.