Verbouwing Gerf 2021

20-09-2021 Foto's

08-09-2021


Update verbouwing van de Gerf

Na een lange stilte kunnen we vertellen, dat we met de verbouwing gaan beginnen. Op 20 september gaan enkele gemeenteleden starten met breekwerk. Dit breekwerk wordt door Bouwbedrijf Van Dijk ondersteunt. Letterlijk en figuurlijk.
Twee weken later, op maandag 4 oktober trekken wij ons terug en neemt Niels van Dijk het met zijn team van ons over.
Het worden spannende tijden waarin we hopen dat we een prachtig verbouwde ontvangstzaal zullen krijgen. Waarin vooral de grote open keuken een aanwinst zal zijn. Maar ook de totaal vernieuwde toiletten inclusief het invalidetoilet zal een grote verbetering zijn.

In het jeugdhonk is de kleine keuken weer in orde gemaakt. De boiler voor warm water zal vanuit de “oude” keuken worden overgehangen zodat er ook daar warm water is. Als er een vergadering in de ontvangstruimte is, komt deze keuken goed van pas voor hen die in het jeugdhonk of dominees kamer vergaderen.

We houden u op de hoogte!

24-03-2021

Update verbouwing Gerf

Door onverwachtte omstandigheden, is de verbouwing van de Gerf voorlopig uitgesteld. Zodra wij meer weten zullen we u hier op de hoogte brengen.

10-02-2021

Update verbouwing Gerf

De afgelopen weken is er door een delegatie van college van kerkvoogden met grote regelmaat vergaderd met Niels van Dijk van Bouwbedrijf van Dijk. De definitieve tekening voor de veranderingen in de ontmoetingsruimte is gemaakt. Op dit moment van schrijven wordt er een begroting opgemaakt.
Hans van de Rotte en Cees Hesse zijn samen regelmatig in gesprek. Hans als voorzitter van het College van Kerkvoogden en Cees als lid van de commissie Zorg en Ondersteuning van Dorpsbelang Vledder. Het belang van onze ouder wordende dorpsgenoten staat in deze gesprekken centraal.

De vliering boven de ontmoetingsruimte is leeg. Het luik zal verplaatst moeten worden. Ook de zaal zelf wordt kaler. Een goede tijd om even alle kasten leeg te halen en uit te zoeken wat kan blijven en wat weg mag. En te verplaatsen, want in het kantoortje en de ontmoetingsruimte verdwijnen de kasten.
En dat opruimen hebben we maar doorgevoerd in alle ruimtes in de Gerf. Tot nu toe is alleen de dominees kamer gespaard gebleven aan de schoonmaakwoede van onze beheerder!

In het jeugdhonk wordt de bestaande keuken gebruiksklaar gemaakt.
De keuken in de ontmoetingsruimte zal een open karakter krijgen en kan tijdens vergaderingen niet door de andere gebruikers van de boven zalen worden gebruikt. Dan is het fijn om ook in het jeugdhonk koffie te kunnen zetten.

We hopen in maart met de verbouwing van start te kunnen gaan.18-12-2020

Verbouwing Gerf

In 2019 is het college van kerkvoogden benaderd door het bestuur van Dorpsbelang Vledder, over een nieuw project, ‘Omkiek’n naor elkaor’.

De visie van dit project is op hun website als volgt omschreven:
We richten ons in het project “Omkiek’n naor elkaor” op het tot stand brengen van gezamenlijke activiteiten, die de wisselwerking tussen meer en minder zelfredzame en geïntegreerde dorpsgenoten bevordert en bijdraagt aan behoud dan wel het herwinnen van een positievere gezondheidsattitude.

Een projectomschrijving kunt u hier lezen.
Deze staat op de website van Dorpsbelang.

De bedoeling is, dat in de Gerf de ontmoetingszaal wordt aangepast, om dit project te kunnen starten. Er zal een nieuwe keuken gerealiseerd worden om gezamenlijk te kunnen koken en eten. En een invalidentoilet worden gemaakt. De ontmoetingsruimte zal door Dorpsbelang Vledder worden gehuurd voor drie dagen per week.

Op dit moment van schrijven, 18-12-2020, denkt de werkgroep Omkiek’n naor elkaor, voldoende middelen te hebben om een verbouwing te kunnen realiseren. Er zijn bouwplannen en tekeningen gemaakt. Bouwbedrijf van Dijk B.V. is benaderd om de verbouwing uit te voeren. En de architect Roel Kouwen zal naar deze plannen kijken, zodat het voor onze kerkelijke vergaderingen geschikt blijft. En waar wij mogelijk ook zelf aanpassingen kunnen laten doen, nu er toch verbouwd gaat worden.

In de periode van verbouwen willen we proberen de vergaderingen zoveel mogelijk naar de kerk over te hevelen. Maar door de corona pandemie is dit nu niet aan de orde.

We houden u op deze pagina op de hoogte. En als de verbouwing start zullen we een fotoreportage maken.


 
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.