Estafette

Estafette


Ook bij shorttrack en wielrennen zijn er vormen van estafette. Het woord estafette is afkomstig van het Italiaanse staffetta, dat koerier betekent.

Binnen de gemeente zijn veel mensen betrokken en actief. Op deze pagina willen we hen aan het woord laten. Iets vertellen over de persoon die ze zijn, en welke taak ze hebben binnen de gemeente.  Degene die het laatst aan de beurt is, geeft het stokje door aan een volgend gemeentelid. Deze "stokjes" staan bovenaan. U kunt op de gebruikte foto's klikken voor een vergroting.

We begonnen deze estafette op 22-09-2020 met Adri Jonkers. Jarenlang verzorgde hij met veel enthousiastme de “oude website”. Hij was degene die mij benaderde om de huidige website te gaan maken. En deed daarvoor het voorbereidende werk.
Wat de website betreft neem ik nu het stokje van hem over.
Anda
24-01-2021
Estafettestokje overdragen aan....

Ik heb het estafettestokje overgenomen van Adri Jonkers.
Graag wil ik iets vertellen over mijn ervaringen als lector van de Johannes de Doperkerk in Vledder.  
Ik heb ruim 11 jaar mogen meewerken aan de inhoud van de kerkdiensten en ik heb dat altijd met heel veel plezier gedaan.

Een lector is een “functie” binnen de kerk. De lector is verantwoordelijk voor het voorlezen van bepaalde teksten uit de Bijbel.
In de Rooms-Katholieke Kerk mag de lector niet voorlezen uit het Evangelie; dat is voorbehouden aan een priester of een diaken.
In de Hervormde en in de Gereformeerde Gemeente is dat niet het geval; een lector leest voor uit de Bijbel, ook uit de Evangeliën.
En het werd nog breder getrokken. Ik heb ook regelmatig gedichten mogen declameren.
Tijdens de 4 mei viering heb ik het gedicht “Ben Ali Libi, de goochelaar” van Willem Wilmink voorgedragen.
                                              

Regelmatig mocht ik ook in de kerstnachtdiensten de lector zijn.
Ik heb een programmaboekje uit 2006 waarin Ds. Hans Procee de voorganger was, Gerrit van Ieperen de organist, Wim Klomp bariton en Harry de Jong op trompet. In die dienst heb ik het gedicht: “De vrouw van de herbergier” van Michel van de Plas voorgedragen.


Ik herinner mij nog een kerkdienst over de ark van Noach. Samen met Marianne Gaastra en Luuk Groen hebben wij toen het verhaal van de zondvloed uitgebeeld en verteld. Luuk met herdersmantel om.

Heel bijzondere herinneringen heb ik aan de uitvoeringen van de Marcus Passie, voorafgaand aan het Paasfeest.
Het oudste programmaboekje dat ik nog heb dateert uit 2010. Dit is de vooraankondiging.
                                  

Later werd er een mooiere lay-out voor het voorblad gemaakt door Adri Jonkers. Vandaar dat ik de volgende foto heb bijgevoegd.Het Dorpskerk-koor, onder leiding van Adriaan Oudkerk, de stemmen van
Wim Klomp als Jezus, Luuk Groen als Judas en Petrus, Nico Dirkzwager als Pilatus, Gerrit van den Ham als Hogepriester en Hoofdman en Tonny Bolte als Slavin en omstander. Hobo gespeeld door Annalies Woudstra.
Ik stond op de preekstoel als liturg.
Als ik er aan terugdenk krijg ik kippenvel. Wat waren dat indrukwekkende uitvoeringen.

Jaren achter elkaar heeft het koor de Marcus Passie uitgevoerd.
Wim Klomp, die met zijn prachtige stem: “Eloï, Eloï. Lama sabachthani” riep (mijn God, mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten), overleed helaas.
De samenstelling van de stemmen varieerde in de jaren, maar de uitvoering van de Marcus Passie bleef een avond waar heel veel leden van de gemeente, en niet alleen de kerkleden, op af kwamen. 
                                                          

De laatste Passie-uitvoering was in 2019. Ik had net een zware rugoperatie ondergaan en Janny Leppers heeft mijn taak overgenomen. We wisten toen nog niet dat dat meteen de laatste uitvoering zou zijn van de Marcus Passie.

Aan veel kerkdiensten heb ik mogen meewerken.
Vesperdiensten, vooruitlopend op het Paasfeest – “Bidden op de kruisweg”.
                      

Paasdiensten, Taizé vieringen. Heel mooie herinneringen.

De laatste kerstnachtdienst waarin ik de “functie” van lector had was in 2018. 
Daarna ben ik uit eigen beweging gestopt als lector. Ik was inmiddels verhuisd naar Diever, mijn gezondheid was niet meer 100% en ik had moeite met autorijden in het donker.

Op dit moment van schrijven, tijdens de Corona pandemie, wordt er weinig gebruik gemaakt van de lectoren.
Als alles weer “normaal”  is zal dat gelukkig weer anders worden.


Mathilde Gerritsen

Mathilde geeft het stokje door aan.....
 
22-09-2020

Estafettestokje overdragen aan....

Het is al weer 10 jaar geleden dat wij als College van Kerkrentmeesters (C.v.K.) ons gingen verdiepen in het fenomeen Websiteontwikkeling voor de Johannes de Doperkerk te Vledder. Want iedere organisatie, vereniging of club had toch wel al een website of was bezig er één te maken of te laten maken. En wij als kerk wilden ook wel aan de weg timmeren.
Op een goed moment besloten wij een website te gaan maken en hebben toen hiervoor een systeem gekozen van de firma Strato, genaamd Site-Builder. Dit was en is nog steeds een zeer flexibel en met de tijd meegegaan systeem voor websiteontwikkeling. De hosting van de website werd ook verzorgd door deze firma. Ook moest er een domeinnaam komen om een unieke naam te hebben op het internet. Er is toen gekozen voor www.kerknetvledder.nl, wat op dit moment van het schrijven nog steeds de naam van de huidige website is. Dat was ook het moment, om als Webmaster verantwoordelijk te zijn voor het onderhouden van deze website.In 2016 is er een verandering gekomen in het beheer van de website. CvK nam voor zijn financiële beheer, een relatie met Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
SKG is hét adres voor financiële dienstverlening aan kerken en aanverwante instellingen. Een onderdeel in hun dienstverlening is het programma SKG-Collect. Gemeenteleden kunnen op een eenvoudige manier via internet aan de kerk financiële bijdragen overmaken of bestellingen doen zoals b.v. collectebonnen.
In deze module kan ook een website geïntegreerd worden, zodat je 2 vliegen in één klap: alles in één systeem kunt onderbrengen.
Door deze mogelijkheid is er toen besloten, de bestaande website over te brengen naar SKG-Collect. Zelf heb ik achteraf spijt gekregen dat wij deze stap hebben genomen. Een ander bedrijf dan SKG is namelijk de ontwikkelaar van het systeem en wordt bij het ondervinden van problemen door een Accountmanager van SKG aangestuurd om deze problemen op te gaan oplossen. Dit 2 stappen proces maakt de eindgebruiker niet blij. En dat maakt, dat men gaat uitkijken naar een ander platvorm en tevens een stabielere websiteomgeving met directe service.

                                          

Ik voel mij gelukkig dat ik ondanks mijn leeftijd van 80 jaar, nog steeds dit soort werkzaamheden kan uitvoeren. Maar het is tevens ook het moment om rond te kijken welke persoon het stokje van mij wil en kan overnemen.
Die persoon heb ik inmiddels kunnen vinden. Zij heet Anda Blok.
Ook is dit een goed moment om te kiezen voor een ander websiteplatvorm en ook die is gevonden bij het Protestantsekerk.NET. Dit is een samenwerking tussen de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content. Dus bekend met kerkelijke organisaties.

Anda heeft een goede neus voor het ontwikkelen van de webpagina’s en heeft een goed gevoel voor structuur, wat heel belangrijk is bij de ontwikkeling van een goede website.
Na al die mooie jaren die ik heb mogen beleven in de kerkelijke websiteomgeving, voel ik mij heel gelukkig dat ik dit geheel (het stokje) als huidige webmaster aan haar mag overdragen.
Ik wil haar bij de verdere ontwikkeling van de nieuwe website veel succes toewensen en hoop dat zij een goede wederzijdse samenwerking met het nieuw te vormen kerkbestuur mag hebben.Adri Jonkers.

Adri geeft het stokje door aan Mathilde Gerritsen.
terug

Actueel

komende kerkdiensten

Dorpskerk Vledder
zondag 19 mei
10.00 uur
1e pinksterdag
ds. Hans Procee
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 26 mei
10.00 uur
mw. ds. J. Molenaar
Dienst online bekijken
 


Dorpskerk Vledder
zondag 2 juni 
10.00 uur
Tentdienst op de Wellegiesweide in Vledder
ds. G. v.d. Dool
Dienst online bekijken