Actie Kerkbalans 2024


Actie Kerkbalans 2024

Beste gemeenteleden,
Het thema voor de Actie Kerkbalans 2024 is dit jaar opnieuw ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’

Een kerk die wat betekent.......
Zo willen we toch graag zijn en blijven als kerk in Vledder, Nijensleek en omgeving. De kerk is er voor ons als gemeente, persoonlijk en voor alle mensen in onze dorpen. Dat is ‘onze’ roeping en omdat ook u hierbij hoort, doen wij graag weer een beroep op u. We hebben elkaar allemaal nodig. Niet alleen om gebouwen overeind te houden maar bovenal om te kunnen blijven doen wat onze opdracht is als gemeente van de Heer: een unieke plek te zijn om als christelijke gemeenschap ons geloof te kunnen voeden, elkaar op alle mogelijke manieren te ontmoeten, dienstbaar te zijn aan mensen die dat nodig hebben, om je kind wegwijs te maken in leven uit geloof....en nog zoveel meer. Nu ds. Marianne Gaastra vertrokken is, zal het nodig zijn weer een predikant te beroepen voor onze gemeente en dat zal niet eenvoudig zijn. We hebben te maken met stijgende kosten en de financiële situatie van onze gemeente is niet zo rooskleurig. Een kerk ontvangt geen subsidies dus we moeten het als gemeente zelf opbrengen. Helaas zijn er te weinig schouders die de lasten moeten dragen.....maar daar kunnen we wel iets aan doen! U toch ook? Al eerder is aangegeven dat we jaarlijks een tekort van € 6000 hebben voor een predikant voor twee dagen per week. Ook daarom doen we graag een beroep op de verantwoordelijkheid die we samen dragen voor de toekomst van onze gemeente.

Laat deze kans niet voorbij gaan om – natuurlijk naar vermogen – gul te geven en daarbij, indien mogelijk, uw bijdrage te verhogen. Voor een kerk die wat betekent........! Dat is onze gemeente toch waard? ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’
Ook voor de generaties die komen wil de kerk inspirerend en gastvrij zijn en alleen samen kunnen we dat waarmaken De kerk is voor en van ons allemaal, nu en in de toekomst.

Alvast heel hartelijk dank!
Met vriendelijke groet,
Namens het College van Kerkrentmeesters

Hans van de Rotte
Janny Leppers

P.S. Graag vragen wij u, voor zover dat nog niet is gebeurd, uw mailadres door te geven en te sturen
naar cvkpknvleddernijensleek@gmail.com Hartelijk dank!
terug

Actueel

komende kerkdiensten
Streekkerk Nijensleek
zondag 28 juli 
10.00 uur
ds. B. Metselaar uit Beilen
Dienst online bekijken
Dorpskerk Vledder
zondag 4 augustus 
10.00 uur
ds. G. van den Dool uit Vledder
Dienst online bekijken