Kerkbalans 2020


Zo organiseerden we een aantal bijzondere diensten zoals de gedachtenisdienst in november, de top 2000 dienst eind december en de koffieochtenden voor eenzame ouderen. Ook de indrukwekkende begrafenisdiensten van het afgelopen jaar hebben veel betekend.
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze gemeente vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook verder continueren, bijvoorbeeld door het organiseren van een 'Kliederkerk', van grote waarde voor kinderen en hun ouders, ook al komen ze niet elke zondag in de kerk. En het voltooien van het fusieproces met de gemeente in Nijensleek. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Hieronder staat een verkorte begroting voor 2020 met daarin de posten waaraan we het geld denken te besteden.
 
  Baten   Lasten
       
Onroerende Zaken  €   8.900,00 Onderhoud gebouwen  €   13.037,00
Rente  €   8.000,00 Pastoraat  €   37.500,00
Bijdrage leden  € 42.350,00 Kerkdiensten  €      8.950,00
    Diversen  €      8.050,00
Tekort  €   8.287,00    

Het tekort komt voort uit het feit dat de koperen dakgoten van de kerk moeten worden vervangen. Deze kosten worden voor 50% opgevangen uit de rijkssubsidie voor monumenten en 50% uit eigen middelen.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,

Hans van de Rotte, voorzitter
Janny Leppers, secretaris

 
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.