Corona Financieel

Corona financieel


Beste gemeenteleden en belangstellenden,

Zoals u weet, zijn er al ruim een jaar door corona geen kerkdiensten meer gehouden of slechts met een hele kleine groep mensen. 
Daardoor is een belangrijke inkomstenbron, namelijk de collectes, weggevallen.
We weten dat velen van jullie in deze periode, eenmalig of regelmatig, een bepaald bedrag hebben overgemaakt om zo het tekort enigszins tegen te gaan.
Daarvoor zijn wij, als diaconie en kerkrentmeesters, jullie zeer erkentelijk.

Helaas nemen, door de lange duur van de corona pandemie, de bankoverschrijvingen voor de collectes geleidelijk toch af terwijl de vaste lasten en andere kosten wel doorgaan.
Vandaar dat we langs deze weg toch nog een beroep op iedereen willen doen om geld voor de collectes over te maken of eventueel een extra gift te geven. De trouwe gevers kunnen deze oproep uiteraard als niet aan hen gericht beschouwen.

Mocht u een bedrag willen overmaken, dan kan dat naar de volgende rekeningnummers:
NL 50 RABO 0361 2623 37 onder vermelding van Diaconie Prot.Gem. Vleddernijensleekeo of
NL 50 RABO 0365 8003 17 onder vermelding van CvK Prot.Gem. Vleddernijensleekeo.

Wij hopen op begrip van uw kant.
Bij voorbaat dank. 

Met hartelijke groet,
Colleges van diakenen en kerkrentmeesters

 
terug

Actueel

Komende kerkdienst

Vledder
17-10-2021
10.00 uur
Ds. G. vd Dool uit Vledder

Dienst meekijken

Nijensleek

17-10-2021
10.00 uur
Ds Hans Procee uit Vledder
Deze dienst wordt niet uitgezonden.

Dienst terug kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Jas gevonden na RK kerk te Wilhelminaoord
na de ‘openluchtdienst’. Zie foto. 


Heilige Herrie bij onze buren!!
Vrijdag 29 oktober in Diever
Lees er hier alles over.


Vledder Overhoop!!
Overhoop! is een hoopgevende muziekvoorstelling.
Lees hier verder.


25 Oktober 2021
10.00-12.00 uur
In gesprek met Den Heyer en Kuitert
Lees hier verder.


De datums van de Leerhuisavonden zijn bekend.
Lees hier wat het programma dit seizoen brengt.

Oproep van uw kerkenraad.

Corona financiën


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.