Het is bijna zover...

Het is bijna zover...Na negen jaar moeten we afscheid nemen van onze predikant, Marianne Gaastra. Zij is zo een deel geworden van onze gemeente dat we ons een gemeente zonder haar nauwelijks voor kunnen stellen. We willen de gemeente Het Vierkant in Wognum van harte feliciteren met het feit dat ze haar op 8 oktober als hun nieuwe predikant mogen bevestigen. De laatste weken van oktober zal Marianne nog beperkt beschikbaar zijn voor onze gemeente. 
 

Wij heten u en jou van harte welkom op de site van de Protestantse Gemeente van Vledder-Nijensleek en omstreken.


Onze gemeente is ontstaan door het samengaan van twee kerkelijke gemeenten, te weten: de Gereformeerde Kerk Nijensleek en de Hervormde Gemeente Vledder.

Wij proberen een gemeente te zijn die ruimte wil bieden aan een verscheidenheid in het beleven van het geloof en waar leden zich betrokken voelen bij elkaar en bij de kerk.

U bent van harte welkom bij onze vieringen en/of gespreksgroepen. Maar ook bent u welkom om onze online diensten te volgen.

.


De  Drieslag Fietstochtjes (Ontspanning, Bezinning en Contact)

Deze tochtjes van maximaal 15 kilometer in de omgeving van Vledder organiseren we sedert 2021
Voorafgaand aan het  fietstochtje  is er een kort samenzijn onder het genot van koffie of thee. Daar wordt een tekst uitgedeeld om over na te denken en later te bespreken. Afgelopen fietstocht hadden als tekst Hebreeen 11 vers 1 Het geloof legt de grondslag voor alles waarop we hopen, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien.

We vinden het gezellig als jullie samen met ons het fietstochtje  maken.

De groep is wisselend van samenstelling

We starten deze keer: Dinsdag 17 oktober 2023  om 14.00 uur in de Gerf Hoek 8 in Vledder. Opgave is niet nodig
 
Wim Hooijer 0521-388253


Nieuwsbrief Jurgen & Katja september 2023

Het is een voorrecht om jullie weer op de hoogte te brengen van onze belevenissen op Madagaskar.

In deze brief:


 

Actueel

komende kerkdiensten  

Dorpskerk Vledder
zondag 8 oktober 2023
10.00
Mevr. v.d Brink- Smit
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 15 oktober 2023
10.00
Ds. Procee
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 22 oktober 2023
10.00
Mw. ds. Gaastra
Dienst online bekijken


Dorpskerk Vledder
zondag 29 oktober 2023
10.00
Mw. ds. Gaastra
Dienst online bekijken