Meditatie


Woord en daad. Bezinnen en handelen. Onlosmakelijk verbonden.
In deze veertigdagentijd maken we, als kerkelijke gemeente bij de stiltemeditaties op woensdag en in onze zondagse diensten, een naar binnen gekeerde en een naar buiten gekeerde beweging. Een beweging waarbij iedereen zich kan aansluiten. Bezinnen en handelen. Woord en daad.

Bezinnen. Woord.

De stiltemeditaties volgen de kruisweg van Jezus. Vanaf de veroordeling door Pilatus tot aan de graflegging.  We overwegen daarbij wat de betekenis is voor onszelf in ons leven van alledag. Waar raakt het ons?

Handelen. Daad.

In de diensten luisteren we Jezus’ oproep om barmhartig te zijn. Geconcretiseerd in de zogenaamde “zeven werken van barmhartigheid”. Zes te vinden in Matteüs 25, 35, 36. En een door paus Innocentius de derde in 1207 daaraan toegevoegd: het begraven van de doden. Hoe geef je aan die oproep gehoor. Doe je dat altijd? En waarom dan? Uit schuldgevoel, of omdat je geraakt bent? Of kijk je ook wel eens weg? Omdat je het niet wilt, of misschien niet kunt. En wat betekent het voor je dat Jezus zegt: alles wat je aan de onaanzienlijken hebt gedaan, heb je aan mij gedaan? Maakt dat het gemakkelijker, of juist moeilijker?

Verwevenheid van woord en daad.  

In de tijd voor Pasen maken we op allerlei manieren tijd en ruimte voor waar het in ons leven om gaat. De betekenis van Jezus’ lijden, sterven en opstanding. Als we ons naar binnen keren maken we daarvoor ruimte door het verhaal van Jezus’ laatste dagen met elkaar te laten klinken. Geraakt door het mens-zijn van God in Jezus keren we ons daarna naar buiten. Het een kan niet zonder het ander. De vragen die Jezus bij ons oproept laten dat zien. Om antwoorden te krijgen op die vragen moet ik bezinnen en doen en bezinnen en doen en bezinnen en……..

Kijk hier voor de veertigdagenkalender.

Marianne Gaastra
 

In het najaar van 2020 hebben de Herv. Gemeente Vledder en de Geref. Kerk Nijensleek besloten samen te gaan tot één gemeente: de Protestantse Gemeente Vledder-Nijensleek e.o.

De gemeente van de Protestantse Kerk Vledder – Nijensleek e.o. is een gemeenschap van mensen die zich aangesproken voelt door de Bijbelse boodschap en zo willen we herkenbaar zijn in de samenleving. We zijn aangesloten bij de Protestantse Kerk Nederland.

Met mensen binnen en buiten onze kring willen wij samen vieren, van elkaar leren en aandacht geven aan de ander.
Omdat beleving en bezinning voor ieder tot een andere uitkomst kan leiden respecteren wij elkaars geloof en bevragen wij elkaar.

God heeft ons nodig. Wij hebben God nodig.
Hij spreekt tot ons via verschillenden wegen: de Bijbel, de natuur, de ander, maar ook via onszelf, onze gedachten, onze gevoelens.
Soms zoeken we God alleen, op andere momenten versterken we elkaar door samen op weg te gaan.

U bent welkom met ons mee op weg te gaan.

Tekst: Gre Kerssies
 
terug

Actueel

 

Kerkdienst komende woensdag
en zondag
Stiltemeditaties op woensdagavond


Vledder
Stiltemeditatie rondom kruiswegstaties
Woensdag 10-03-2021
19.00 -19.30 uur

Online meekijken en/of luisteren
Veertigdagentijd.

Lees hier hoe de invulling van deze tijd zal zijn.

Nijensleek
Woensdag 10-03-2021
19.30 uur
Online meekijken en/of luisteren.
Biddag voor gewas en arbeid 2021
Lees hier alles over deze dienst.


Vledder
Kerkdienst 14-03-2021
10.00 uur
Ds. Hans Procee
Online meekijken en/of luisteren 


Jaarverslagen
Lees hier de jaarverslagen over 2020.


Verbouwing van de Gerf in 2021.
Lees hier alles over de plannen.


Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.