Kerkbalans 2020


Zo organiseerden we een aantal bijzondere diensten zoals de gedachtenisdienst in november, de top 2000 dienst eind december en de koffieochtenden voor eenzame ouderen. Ook de indrukwekkende begrafenisdiensten van het afgelopen jaar hebben veel betekend.
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze gemeente vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook verder continueren, bijvoorbeeld door het organiseren van een 'Kliederkerk', van grote waarde voor kinderen en hun ouders, ook al komen ze niet elke zondag in de kerk. En het voltooien van het fusieproces met de gemeente in Nijensleek. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Hieronder staat een verkorte begroting voor 2020 met daarin de posten waaraan we het geld denken te besteden.
 
  Baten   Lasten
       
Onroerende Zaken  €   8.900,00 Onderhoud gebouwen  €   13.037,00
Rente  €   8.000,00 Pastoraat  €   37.500,00
Bijdrage leden  € 42.350,00 Kerkdiensten  €      8.950,00
    Diversen  €      8.050,00
Tekort  €   8.287,00    

Het tekort komt voort uit het feit dat de koperen dakgoten van de kerk moeten worden vervangen. Deze kosten worden voor 50% opgevangen uit de rijkssubsidie voor monumenten en 50% uit eigen middelen.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,

Hans van de Rotte, voorzitter
Janny Leppers, secretaris

 
terug

Actueel


15 januari tot en met 29 januari 2022
Klik op de button voor uw bijdrage.
En klik hier voor de brief van uw kerkenraad.


De kerkdiensten worden uitsluitend online uitgezonden vanuit de Dorpskerk in januari en februari.
Dit in verband met het hoge aantal corona besmettingen.

Komende kerkdienst


Vledder
23-01-2022
10.00 uur
Ds. Hans Procee
In verband met de lockdown:
Alleen een online dienst!!

Dienst mee kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Leerhuis woensdag 19 januari afgelast!!!!
Dit in verband met het hoge aantal corona besmettingen.
Voor andere datums van de Leerhuisavonden kunt u 
hier zien het programma dit seizoen brengt.


Ter inspiratie

Lees hier alles over onze inspiraties.