Kerkbalans 2020


Zo organiseerden we een aantal bijzondere diensten zoals de gedachtenisdienst in november, de top 2000 dienst eind december en de koffieochtenden voor eenzame ouderen. Ook de indrukwekkende begrafenisdiensten van het afgelopen jaar hebben veel betekend.
Om alle verbindende activiteiten in onze gemeente ook in 2020 voort te kunnen zetten, doen we een dringend beroep op u voor een financiële bijdrage.

Onze gemeente vervult anno 2020 een waardevolle plek in de lokale samenleving. Met uw hulp kunnen we dit belangrijke werk ook verder continueren, bijvoorbeeld door het organiseren van een 'Kliederkerk', van grote waarde voor kinderen en hun ouders, ook al komen ze niet elke zondag in de kerk. En het voltooien van het fusieproces met de gemeente in Nijensleek. Het maakt onze kerk zo bijzonder en uw gift draagt hieraan bij!

Juist in een samenleving waarin mensen steeds vaker op zichzelf zijn aangewezen, vormen we met elkaar een gemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Uw steun is daarbij van onschatbare waarde. Hieronder staat een verkorte begroting voor 2020 met daarin de posten waaraan we het geld denken te besteden.
 
  Baten   Lasten
       
Onroerende Zaken  €   8.900,00 Onderhoud gebouwen  €   13.037,00
Rente  €   8.000,00 Pastoraat  €   37.500,00
Bijdrage leden  € 42.350,00 Kerkdiensten  €      8.950,00
    Diversen  €      8.050,00
Tekort  €   8.287,00    

Het tekort komt voort uit het feit dat de koperen dakgoten van de kerk moeten worden vervangen. Deze kosten worden voor 50% opgevangen uit de rijkssubsidie voor monumenten en 50% uit eigen middelen.

Wij danken u heel hartelijk voor uw bijdrage!

Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,

Hans van de Rotte, voorzitter
Janny Leppers, secretaris

 
terug

Actueel

Komende kerkdiensten
Vledder
11-12-2022

10.00 - Dovendienst
Ds. H. Procee

Dienst mee kijken
Nijensleek
11-12-2022 
geen dienst 
Dienst terug kijken 
 
Koffieochtend In de Gerf in Vledder
Woensdag 7 december om 10.00 uur

Koffieochtend in de Streekkerk te Nijensleek
Dinsdag 13 december om 10.00 uur

Leerhuis in de Gerf te Vledder
Woensdag 15 december om 19.30
Voor meer info klik hier