Corona


Update 20-12-2022
Na de Lockdown op zondag 19-12-2021 heeft het moderamen besloten voorlopig alle kerkdiensten alleen online te houden, met een uitzondering voor de mensen die geen online verbinding hebben, of die een sterke behoefte hebben de kerkdienst bij te wonen.
Het is ontzettend jammer dat we met deze dagen niet bij elkaar kunnen komen, maar de situatie is dermate ernstig dat we toch tot dit besluit zijn gekomen.

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk Vledder – Nijensleek eo
Vanaf november 2021


November 2021

Kerk zijn in coronatijd.
De coronabesmettingen lopen weer enorm op en ook als kerk moeten we  weer zorgvuldiger omgaan met alle maatregelen om besmettingen te voorkomen. Na de laatste persconferentie zijn de regels voor kerken niet echt strenger geworden.
Het gaat er vooral om dat we de basismaatregelen weer heel goed gaan handhaven.

Als u zich niet fit voelt, hoest of snottert: BLIJF THUIS
Als gezinsleden zijn besmet, houdt u aan de quarantaine maatregelen en BLIJF THUIS.
De overige maatregelen zijn:
De ruimte wordt geventileerd.
Anderhalve meter afstand houden.
Handen desinfecteren.
Namen en telefoonnummers registreren van alle aanwezigen.
Vragen of ze zich gezond voelen.
Geen stoelen bijplaatsen als alle beschikbare plaatsen zijn bezet. (Vol is vol)
Richtlijnen van de koster volgen.
Mondkapjes dragen bij verplaatsingen.
Jassen over je eigen stoel hangen.
Zingen op spreeksterkte.
De looproutes volgen.
Geen handen schudden.
Bij het verlaten van de kerk direct vertrekken.


Als we deze maatregelen consequent handhaven hopen we van harte de besmettingen buiten de gemeente te houden.
terug

Actueel


15 januari tot en met 29 januari 2022
Klik op de button voor uw bijdrage.
En klik hier voor de brief van uw kerkenraad.


De kerkdiensten worden uitsluitend online uitgezonden vanuit de Dorpskerk in januari en februari.
Dit in verband met het hoge aantal corona besmettingen.

Komende kerkdienst


Vledder
23-01-2022
10.00 uur
Ds. Hans Procee
In verband met de lockdown:
Alleen een online dienst!!

Dienst mee kijken

De update over de verbouwing van de Gerf leest u hier.


Leerhuis woensdag 19 januari afgelast!!!!
Dit in verband met het hoge aantal corona besmettingen.
Voor andere datums van de Leerhuisavonden kunt u 
hier zien het programma dit seizoen brengt.


Ter inspiratie

Lees hier alles over onze inspiraties.