Corona


Kerkelijke activiteiten tijdens Coronacrisis periode

Update 15-01-2021

Kerkdiensten van de Protestantse Kerk Vledder – Nijensleek tijdens de lock down december 2020 – februari 2021.
Velen van u zullen op maandag 14 december 2020 en dinsdag 12 januari 2021 naar de toespraak van minister president Rutte hebben gekeken en we hebben allemaal begrepen, dat de situatie in ons land heel ernstig is. De besmettingen lopen zo hard op en daarna volgen de ziekenhuis opnames.
De boodschap is dus: vermijd contacten en blijf zoveel mogelijk thuis.

Dat heeft ook consequenties voor de kerkdiensten.
Om als kerkelijke gemeente toch ‘de lofzang gaande te kunnen houden’, hebben we als kerkenraad besloten om ongeveer dezelfde maatregelen te nemen als in maart – april 2020.
Concreet betekent dit: zoveel mogelijk de diensten digitaal uitzenden.
We zenden tot en met 28 februari 2021 alle diensten online uit vanuit de Johannes de Doperkerk in Vledder.
Daar is het geluid en de beeldkwaliteit het beste en we willen u nogmaals vragen de diensten zoveel mogelijk online te volgen.
U kunt de deze diensten volgen via Kerkdienst gemist-Vledder.

Voor diegenen die geen internet hebben, of die echt de behoefte voelen aanwezig te zijn in de kerk, bestaat de mogelijkheid de dienst in de Johannes de Doperkerk in Vledder bij te wonen.
Als u een kerkdienst bij wilt wonen, moet u zich aanmelden bij:
Janny Leppers, tel. 06-1049 2370 email: jleppers24@gmail.com
of bij Gré Kerssies: 06-31699438  email: grekerssies@gmail.com

Hopelijk is dan de lock down weer voorbij en mogen we weer samenkomen.

Deze regels blijven daarbij van kracht:
We komen alleen naar de kerk als we ons gezond voelen en geen contact hebben gehad met mensen die onlangs besmet waren met het coronavirus.
 
We dragen een mondkapje bij het binnenkomen en verlaten van de kerk.
Als u hebt plaats genomen mag het mondkapje af.

 
We desinfecteren onze handen bij binnenkomst en laten onze naam en ons telefoonnummer achter.
 
We volgend de looproutes.
 
Er wordt niet gezongen in de diensten.
 
We letten goed op de anderhalve meter afstand, vooral bij het verlaten van de kerk en buiten.

De diensten in Vledder worden live uitgezonden en opgenomen.
Met deze link kunt u deze bekijken en beluisteren.
www.kerkdienstgemist.nl 

De planning voor de komende weken kunt u vinden bij de kerkdiensten.

Nadere informatie kunt u vragen aan onderstaande leden van de kerkenraad:
Ds Marianne Gaastra    06-23404616   mariannegaastra@gmail.com
Gre Kerssies  06-31699438   grekerssies@gmail.com
Hans van de Rotte 0521-380 090   hansenwil.vanderotte@planet.nl
Bram Schreuder  0521-382 469   bramschreuder@gmail.com 
Sjoukje de Wit 06-51352752   sjoukjew@hetnet.nl 
terug

Actueel

Let op!!!
Lees de aangescherpte corona regels voor onze kerkdiensten hier.

Kerkdienst komende zondag

Vledder

Kerkdienst 24-01-2021
10.00 uur
Ds. Marianne Gaastra
Online meekijken en/of luisteren Nijensleek
Geen dienst i.v.m. corona

Online meekijken en/of luisteren.

 


!! Actie Kerkbalans verplaatst !!

De actie in Vledder-Nijensleek is verplaatst van 
16 tot en met 30 januari 2021
naar
13 tot en met 26 februari 2021!! 


Verbouwing van de Gerf in 2021.
Lees hier alles over de plannen.


Leerhuis

Bijeenkomst 13 januari is geannuleerd!!

De datums voor seizoen 2020/2021 zijn bekend.
Kijk op de site voor meer info.

Ter inspiratie


Lees hier alles over onze inspiraties.